Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sąd winien przesłuchać świadków a nie bazować na protokołach z zeznań

poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany). W sprawie zapoznania się z

Słowa kluczowe: dowody, świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2008

Odpowiedzialność za długi spadkowe

powyższe na uwadze, Pańska żona jako spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek wprost odpowiada za długi spadkowe po ojcu. Obecnie już Pańska żona nie ma żadnej możliwości do zabezpieczenia się przed przejęciem tych długów. Należy jednak zaznaczyć

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2008

Dzieci dłużnika mogą ponosić odpowiedzialność za długi rodziców

§ 1 k.c. (kodeksu cywilnego), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na spadkobierców przechodzą

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Tylko małżonkowie i to po spełnieniu pewnych warunków mogą wspólnie rozliczać się przed fiskusem

nieformalnych. Zresztą co do zasady także małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie jednak z art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

. Więzi rodzinne dziecka z rodzicem są takie same w obu przypadkach, o ile ojcostwo dziecka jest ustalone. Co do zasady długi rodziców nie przechodzą na dzieci. Sytuacja, w której dzieci odpowiadają za długi rodziców, to zasadniczo kilka przypadków

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009

Przychody uzyskiwane z prowadzenia strony internetowej należy rozliczyć w Urzędzie Skarbowym

. Oczywiście każda strona winna posiadać odpowiedni regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku zbierania danych osobowych należy dodatkowo bezę danych osobowych zgłosić do GIODO, a także posiadać odpowiednie procedury związane z ochroną

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Małżonek może żądać zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Nabycie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

ich umorzenia jest z mocy prawa nie ważna. Co do celu w postaci opcji menedżerskiej, to jak wspólnicy podejmą odpowiednią uchwałę, mogą dokonać tego poprzez zwiększenie kapitału zakładowego i ilości udziałów, i objęcie ich przez menedżerów

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Porządek obrad i zwołanie walnego zgromadzenia stowarzyszenia

Sprawa dotyczy Stowarzyszenia o osobowości prawnej. Zgodnie ze statutem, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest m. in. przez zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej. Otóż Komisja Rewizyjna złożyła do Zarządu wniosek o zwołanie

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2007

Rozporządzenie majatkiem na wypadek śmierci przez testament

darowizn, od podatku od spadków i darowizn zwolnione są osoby najbliższe tj. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie a także rodzeństwo, pasierbowie, ojczym, macocha. Pozostałe osoby będą zobowiązane do zapłacenia podatku w przypadku nabycia spadku

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 459  |  460  |  461  |  462  |  463 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.