Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

odwoławczej przewidzianej w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. Zawarty w tym przepisie zwrot "sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego" odnosi się do czynności procesowych poprzedzających wyrokowanie, nie obejmując zakresem swojego działania czynności

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku mogą dokonać działu spadku

przypadkach wystarczy zwykła forma pisemna. W umowie spadkobiercy winni zawrzeć, że nieruchomość (lokal mieszkalny) przypadnie jednemu ze spadkobierców, z jednoczesnym obowiązkiem spłaty w stosunku do pozostałych. Umowa taka może przewidywać także spłaty

Słowa kluczowe: dział spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Szkoda wyrządzona ruchem pojazdu mechanicznego

się bramę. Po jakimś czasie wspólnota przysłała do mnie pismo że obciąża mnie kosztami naprawy bramy. Na to pismo ja odpowiedziałem że się nie zgadzam ponieważ to ja jestem poszkodowanym. Oczywiście wspólnota zarzuciła mi nie zachowanie ostrożności

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2008

Zasiedzenie może nastapić tylko na rzecz samoistnego posiadacza

Rodzice mieli gospodarstwo rolne oraz uprawiali ziemię po rodzinie mojego ojca. Ziemię tę również zanim umarli uprawiali rodzice mojego ojca. Ziemia ta była własnością sióstr dziadka które wyjechały do miasta i dziadkowie oraz rodzice ją uprawiali

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

W wyroku rozwodowym sąd musi orzec o władzy nad małoletnimi dziećmi

małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

kwestę zarówno na gruncie prawa karnego jak i w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Co do zasady samo przekazanie zdjęć nie stanowi przestępstwa, o ile dokonywane jest to w ramach użytku prywatnego, jednakże w sytuacji gdy zdjęcia te mają charakter

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Zmiana wysokości alimentów

Wyrokiem sądu z 2007 roku były mąż ma zasądzone alimenty na dziecko, w wysokości 1.000 zł. Mój problem polega na tym, że sąd w swym wyroku nie uwzględnił wydatków długoterminowych na dziecko. Obecnie były mąż ogranicza się tylko i wyłącznie do

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolnosci w razie odmowy odroczenia jej wykonania

podlega wykonaniu. Co do zasady, zgodnie z art. 151 § 1 k.k.w. (kodeksu karnego wykonawczego), sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Przestępstwo składaniefałszywych zeznań

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem jednak odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2009

Podpisanie się cudzym imieniem i nazwiskiem jest fałszerstwem dokumentu

Jestem po rozwodzie, w trakcie rozprawy o podział majątku. Moja była żona pisze do sądu różne pisma, nie tylko w swoim imieniu ale również w imieniu dzieci - ale bez ich zgody. Dzieci są dorosłe i na tych pismach nie podpisują się. Czy i w jaki

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 416  |  417  |  418  |  419  |  420 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.