Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

w uchwale jako przesłanka do pozbawienia prawa do najmu lokalu komunalnego). Skoro zatem nie ma przesłanek do wypowiedzenia przez gminę umowy najmu lokalu, to naszym zdaniem może Pan uczestniczyć w wykupie przedmiotowego lokalu mieszkalnego

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym najemcy

zasobu gminy. Ustawodawca oddał zatem kompetencje do ustalania zasad i kryteriów w wynajmie lokalu samym gminom. Czyli jeżeli gmina nie przewiduje w uchwałach takiej możliwości jak przystąpienie do umowy najmu, nie ma możliwości zaskarżenia takiej decyzji

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

cywilnej staje się częścią wspólnego majątku wspólników tej spółki, a powstała masa majątkowa zaczyna podlegać przepisom Kodeksu cywilnego regulującym stosunek spółki cywilnej. Co do zasady, z chwilą zawarcia umowy spółki pomiędzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

wypowiedzieć umowy użyczenia zajmowanej części lokalu mieszkalnego i zażądać jego opróżnienia przez te osoby. Jeżeli prowadzone było by postępowanie o eksmisję, wówczas sąd orzeka o prawie do lokalu socjalnego dla tych osób i eksmisja taka odbywa się do lokalu

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

zawarciu umowy z NFZ w oddziale lub inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia składając druku ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). Druk zgłoszenia do ZUS stanowi integralną część umowy, a składki

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Cena wpisana w akcie notarialny stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

miejsca odpłatnego zbycia. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

karnego wykonawczego) w zw. z art. 107 § 4 kk (kodeksu karnego), może Pan wystąpić do sądu o zatarcie skazania. Sąd może zarządzić zatarcie skazania po upływie 3 lat, od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, w przypadku skazania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Darowizna mieszkania dokonana przez ojca

uprawnionymi do tego mieszkania. Tata sporządził testament, w którym na wypadek śmierci zapisuje mieszkanie po ½ na mnie i na moją siostrę. Takie rozwiązanie odpowiada wszystkim stronom. Ta sytuacja niestety w znacznym stopniu uległa komplikacji

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007

Zamieszkanie we wspólnym mieszkaniu w czasie i po rozwodzie

założeniem sprawy o rozwód lub po jego orzeczeniu?

Może Pani przebywać w mieszkaniu, które Pani z mężem zajmujecie na podstawie umowy użyczenia, do czasu jej obowiązywania. Umowa taka może zostać Pani i mężowi wypowiedziana. Zgodnie z 710 Kc (Kodeksu

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Dotyczy mnie sprawa o podział majątku. W związku z tym zobowiązałam się w sądzie i jest adnotacja w aktach, że spłacę swojego byłego męża z połowy domu. Została zawarta ugoda, na mocy której zobowiązałam się do zapłacenia określonej kwoty do

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 326  |  327  |  328  |  329  |  330 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.