Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchmości oraz zwolnienie z podatku

odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami

nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Także za czyn nieuczciwej konkurencji uważane jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim lub niewykonywania umowy, w celu przysporzenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 czerwca 2007

Zwrot kosztów remontu domu małżonka po rozwodzie

Jestem 2 lata po rozwodzie. Moje małżeństwo trwało kilka lat. Od razu po ślubie przeprowadziłem się do domu mojej żony. W czasie trwania naszego małżeństwa zrobiliśmy remont w jej domu na który brałem pożyczki. Czy jest możliwość aby uzyskać od

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Jak odzyskać pożyczkę zawartš ustnie bez żadnego potwierdzenia

Czy możliwe jest odzyskanie udzielonej pożyczki? Nie ma spisanej umowy. Pienišdze zostały wpłacone na konto dłużnika, jedynie z tytułem wpłata. Nie mam dowodu wpłaty, ani żadnych innych dokumentów.

Odzyskanie pożyczki jest możliwe, ale

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008

Pokwitowanie zapłaty ceny w akcie notarialnym stanowi jedynie oświadczenie stron

Strony dokonują sprzedaży nieruchomości. W akcie notarialnym jest zapis, że cenę strony ustaliły i sumę tą kupujący zapłacili sprzedawcy w całości przed podpisaniem tej umowy, co sprzedający potwierdza i w imieniu swojego mocodawcy odbiór tej sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2009

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

przeprowadzona kontrola należy do właściciela, który zmarł w październiku ub. roku. Ja jestem osobą obcą, zatrzymującą się w tym mieszkaniu od czasu do czasu. Sama napisałam pismo do zakładu energetycznego wyjaśniającą tą sytuację, Dostałam odpowiedz, że ponieważ

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

choroby zakaźnej) od ustania tytułu ubezpieczenia, możliwość uzyskania prawa do zasiłku chorobowego. Brak jest podstaw aby odmiennie traktować pracownika, który nie podlega ubezpieczeniu z powodu rozwiązania umowy o pracę, od tego, który utracił prawo do

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej od sprzedawcy to w razie wątpliwości co do treści umowy wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Przysądzenie własności mieszkania w toku sprawy o podział majątku wspólnego małżonków

stanowi majątek wspólny małżonków. W przypadku podziału majątku wspólnego istnieje domniemanie prawne, że o boje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wynika z tego domniemania, że co do zasady każdy z małżonków ma prawo do współwłasności w

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego

sytuacji może Pan jedynie wnioskować do spółdzielni o zawarcie umowy najmu przedmiotowego lokalu i wyrażenie zgody na dobrowolną spłatę zadłużenia, rozłożoną na raty miesięczne. Brak zgody spółdzielni jest jednak jej dobrą wolą i nie ma środków prawnych

Słowa kluczowe: eksmisja, mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 319  |  320  |  321  |  322  |  323 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.