Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku

Chcę sprzedać mieszkanie własnościowe spółdzielcze, które nabyłam w drodze spadku w 2009 roku. nie byłam zameldowana w tym mieszkaniu a teraz obecnie jestem po podpisaniu umowy przedwstępnej, termin podpisania umowy właściwej jest wyznaczony na

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2009

Odszkodowanie a zwrot odprawy

Czy w razie wygrania przed Sądem Pracy procesu z pracodawcą będę musiała zwrócić odprawę? Pozew o odszkodowanie (a nie przywrócenie do pracy) został złożony z powodu podania w wypowiedzeniu nieprawdziwej przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Słowa kluczowe: odprawa, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

mieszkaniowego zasobu gminy. Ustawodawca oddał zatem kompetencje do ustalania zasad i kryteriów w wynajmie lokalu samym gminom. Czyli jeżeli gmina nie przewiduje we właściwych uchwałach takiej możliwości jak przystąpienie do umowy najmu lub jej cesja na

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Orzeczenie eksmisji nie jest jednoznaczne z wymeldowaniem z mieszkania

Jeżeli w wyroku eksmisyjnym nakazano opróżnienie lokalu mieszkalnego to co z meldunkiem w tym mieszkaniu, czy automatycznie wyrok jest przesyłany do urzędu miasta i wymeldowanie następuje z mocy prawa? Nie wiem czy muszę sie natychmiast meldować

Słowa kluczowe: eksmisja, zameldowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2008

Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

podstawie umowy o pracę lub powołania, jest innym stosunkiem prawnym niż powołanie do organów statutowych takich jak zarząd. Członek zarządu może być (ale nie musi) jednocześnie pracownikiem spółdzielni. Może łączyć go jedynie cywilnoprawny stosunek związany

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 listopada 2008

Zasady odpłatności za studia na uczelni prywatnej

uczelni do ustalenia określonej opłaty, oraz określenia jej wysokości, organ ten ma prawo taką opłatę ustalić. Powyższe nie zmienia zasadniczej kwestii, że zawierając umowę z uczelnią o kształcenie, strona umowy jaką jest student winna być uprzedzona o

Słowa kluczowe: szkolnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2010

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

Sprzedałem auto osobie prywatnej na podstawie umowy sprzedaży. Auto miałem kilka miesięcy, nie było ono powypadkowe, w każdym razie ja nic o tym nie wiem. Kupujący po jeździe próbnej sprawdził numer VIN ale tylko z podszybia i podpisał umowę. Kilka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Bez znajomości treści umowy trudno mówić o przesłankach do jej unieważnienia. Jeżeli po wydaniu decyzji, urząd miasta zbył przedmiotową

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Podział własnosciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w czasie trwania małżeństwa, w przypadku wniesienia wkładu tylko przez jednego z małżónków

należeć do majątku wspólnego małżonków, także gdy związane są z członkostwem jednego małżonka. W tym przypadku istotna będzie zatem data zawarcia umowy ze spółdzielnią, tzn. jeżeli umowa została zawarta po zawarciu małżeństwa, niewątpliwym jest, że

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 września 2010

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

rozdzielność majątkowa. Koszt sporządzenia takiej umowy to ok. 400 zł, przy czym można z notariuszem umówić się na stawkę niższą (kwota 400 zł to najwyższa taksa notarialna za sporządzenie takiej umowy, do kwoty taksy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012
« Poprzednia 1 … 309  |  310  |  311  |  312  |  313 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.