Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży mieszkania

samo, gdzie również dostaliśmy odpowiedź twierdzącą (nie mamy świadków). Niestety nie dopilnowaliśmy aby mieć to na piśmie. Jak się okazuje teraz, zabudowa jest samowolą budowlaną i jesteśmy zmuszeni do przywrócenia stanu pierwotnego zgodnego z prawem

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Zameldowanie na pobyt stały bez zgody właściciela mieszkania

. Jak mogę nie dopuścić do takiego meldunku, skoro się na to nie zgadzam. Czy można tak po prostu się zameldować wbrew negatywnemu stanowisku właściciela mieszkania?

Należy odróżnić zameldowanie od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek jest

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje w przypadku przejściem na rentę lub emeryturę

Z końcem roku 2008 roku zostałem zwolniony z pracy z winy pracodawcy. Od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę przebywałem przez dziewięć miesięcy na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Po tym okresie przyznano mi prawo do renty z tytułu

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 marca 2010

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

zaniechania, to ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Stosownie do treści tegoż art. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa taka nie stanowi umowy darowizny lecz jest umową odpłatą. Z jednej strony zbywca przenosi na nabywcę nieruchomość, a z drugiej strony nabywca (zamiast zapłacić cenę) zobowiązuje się do

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W kwietniu b. roku pomiędzy Spółką (sprzedawca) a instytucją publiczną (kupujący) została zawarta umowa sprzedaży mebli. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedawca dostarczył meble w lipcu 2007 roku. Kupujący zapłacić miał za dostarczone meble w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

Toczy się sprawa o zapłatę, w której jestem pozwaną. Sprawę wytoczyła firma windykacyjna, która kupiła wierzytelność od operatora z umowy telekomunikacyjnej z 2008 roku. Czy po uznaniu przez sąd słuszności dochodzonych roszczeń czy zostanę obciążona

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży samochodu

od umowy odstąpić, zaznaczając Sprzedającemu określony termin, po upływie którego uprawniona będzie Pani do wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego, jeżeli Sprzedawca nie uczyni zadość wezwaniu. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2006

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

odsetek (odsetek umownych) należą się odsetki ustawowe. Co do sprawy kosztów windykacji, to sprawa nie jest już tak oczywista. Obowiązek poniesienia takich kosztów może wynikać bezpośrednio z umowy zawartej pomiędzy stronami, wówczas dłużnik

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 308  |  309  |  310  |  311  |  312 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.