Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak pozbyć się osób zamieszkujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości czynszu jaki byłby płacony przez te osoby, gdyby lokal mieszkalny zajmowały na podstawie odpowiedniej umowy najmu. Jeżeli osoby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2008

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

Czy mogę wydać dokumenty wspólnoty mieszkaniowej do rozliczenia księgowej, z którą wspólnota nie podpisała umowy? Nie mamy nawet uchwały na ten temat, kto ma to rozliczać i gdzie. Jak ja mam się zachować w takiej sytuacji, wiem że ustawa mi na to

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 marca 2009

Oszustwo w internecie

ustalą sprawcę etc., ale przecież osób oszukanych może być więcej). Po drygie sprawa cywilna - złożenie pozwu do sądu o niewykonanie umowy ew. o nienależne świadczenie. Jednakże brak oznaczenia pozwanego (nie wiadomo czy ma Pan prawdziwe nazwisko

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

, że z dniem np. 01.08.2006 zaprzestaje Pan wypłacania alimentów na dotychczas uprawnionego syna. Gdyby syn jednak nie chciał zawrzeć takiej umowy, to ma Pan podstawy do wystąpienia do sądu z pozwem o uchylenie alimentów na syna, gdyż zgodnie z art. 133

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Majątek wspólny małżonków

, umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, orzeczenia sądowego o rozdzielności majątkowej. Aby zatem nie było żadnych problemów należałoby doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej przed dokonaniem wykupu

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

przeniesienia własności znajduje się oświadczenie, że właściciele innych lokali w budynku w przyszłości nie będą zgłaszać żadnych zastrzeżeń i roszczeń co do tak uzgodnionego sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Komórki i miejsca postojowe nie zostały

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

, warunkująca nieważność czynności prawnej, odnosi się wyłącznie do stron tej czynności. Zakwestionowanie nabycia prawa własności (pojazdu) w drodze umowy sprzedaży wymaga udowodnienia, że obie strony tej czynności były zgodne co do tego, że w rzeczywistości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Zgodnie z tym przepisem do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się wszystkie przepisy o wypowiedzeniu rozwiązującym stosunek pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

zawarcia umowy czy też aneksu. Aby uzyskać na drodze sądowej zgodę co do zawarcia takiej umowy to jedyną możliwością jest ubezwłasnowolnienie takiej osoby. Wówczas sąd wyraża zgodę dla opiekuna lub kuratora (w zależności od tego czy osoba jest

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

jedynie do dalszego zaostrzenia zwykłej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Kupujący nie może od umowy odstąpić tylko wówczas, jeżeli sprzedawca

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 307  |  308  |  309  |  310  |  311 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.