Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

sposób jednak zawrzeć umowy zobowiązującej oprócz umowy darowizny, gdyż co do zasady umowa taka może być uznana za pozorną ( nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Ograniczenie w zbywaniu nieruchomości nabytej przez dzierżawcę

nieruchomości następuje z wykorzystaniem kredytu bankowego, tym samym należy ustalić w zawartej z bankiem umowie kredytowej, czy przeniesienie własności nieruchomości nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytu. W takim wypadku należałoby zwrócić się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Odwołanie członka zarządu a roszczenia ze stosunku pracy

Do niedawna byłem prezesem zarządu Spółki Akcyjnej ale zostałem odwołany kilka tygodni temu. W sierpniu ub. roku po przepracowaniu 35 lat zwróciłem się do Rady Nadzorczej w wnioskiem o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o przyznanie nagrody

Słowa kluczowe: odwołanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Reklamacja towaru sprzedanego na Allegro

Wystawiłam do sprzedaży na aukcji internetowej sprzęt znajomego. W opisie aukcji zaznaczyłam, że jest to aukcja grzecznościowa i podałam numer kontaktowy właściciela sprzętu. Po kilku dniach znalazł się klient, który był ostatecznie zdecydowany i

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007

Małżonkowie różnych narodowości mogą dokonać wyboru prawa

zwykłego pobytu. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa. Majątkowa umowa małżeńska (zwana intercyzą) podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z przepisem art. 52 ust. 1 PPM. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2014

Utrata ulgi podatkowej

takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

charakter konstytutywny. Konieczną przesłaną do dokonania wpisu zastawu rejestrowego jest zawarcie umowy zastawniczej. Ustawa zakreśla miesięczny termin biegnący od daty zawarcia umowy zastawniczej, w którym zastawnik lub zastawca (bądź oba te podmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Zwrot nakładów poczynionych na adaptację strychu

głównym najemcą. Od 3 lat jesteśmy po rozwodzie, ale nie mamy podziału majątku, żyjemy w przyjaźni i nie było takiej potrzeby. Były mąż złożył w urzędzie miasta oświadczenie, że zrzeka się wszelkich praw do lokalu na moją rzecz i się wymeldował. W chwili

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Zapłata za towar wyłudzony przez wykonawcę

Do wykonania instalacji wodnej i ogrzewania wynajęliśmy wykonawcę. Wykonawca podpisał z nami umowę, w której określono kwotę za wykonanie usługi oraz za materiał, który został wcześniej pobrany przez tego wykonawcę ze sklepu. Po wykonanej usłudze

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

małżonkami istnieje zgoda co do zniesienia wspólności, wystarczy udać się do notariusza, który sporządzi odpowiedni akt notarialny (koszt 200 zł). Zniesienie wspólności majątkowej poprzez umowę majątkową małżeńską ma skutek z chwilą zawarcia tej umowy, nie ma

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008
« Poprzednia 1 … 306  |  307  |  308  |  309  |  310 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.