Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

do majątku wspólnego małżonków prawa własności budynku mieszkalnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka oraz prawa do gruntu, na którym dom jest wzniesiony, decyduje data zawarcia umowy pomiędzy

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Spadkobierca testamentowy może być zobowiązany do zapłaty zachowku na rzecz uprawnionego do zachowku

obecną z mieszkania ja korzystam i jestem w nim zameldowana. Chcę wiedzieć jakie czynności mam wykonać, aby to mieszkanie należało do mnie lub czy na tę chwilę ja mam pełne prawa do tego mieszkania? Jakie prawa do mieszkania ma mój brat?

Spadkobierca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2011

Czynność zwykłego zarządu

własność małżonków i pomimo braku wpisu współmałżonka w dowodzie rejestracyjnym, w umowie kupna sprzedaży jako sprzedający powinni być wpisani oboje małżonkowie jako sprzedający. Może oczywiście jeden z małżonków upoważnić drugiego do zawarcia takiej umowy

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Wysokość alimentów od ojca dziecka

Kilka miesięcy temu urodziłam zdrowe dziecko. Z ojcem dziecka nie mamy ślubu ale dziecko zostało przez ojca uznane i posiada jego nazwisko. Obecnie nie mieszkam z ojcem dziecka, mieszkam z rodzicami. Chciałabym podać ojca dziecka do sądu o alimenty

Słowa kluczowe: alimentacja, alimenty, dziecko, małoletni
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Obowiązek alimentacyjny a zasady współżycia społecznego

zasługuje na aprobatą społeczeństwa, a sprzeczne z tymi zasadami – na dezaprobatę. Wprowadzona klauzula generalna dotycząca zasad współżycia społecznego służy dostosowaniu prawa do różnych okoliczności, zgodnie z którymi osoba uprawniona do

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Umowa przedwstępna nie jest umową rozporządzającą nieruchomością

obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu jest nieważne z mocy prawa, to należy uznać, że zawarcie umowy dzierżawy jest nieważne. Sama umowa zobowiązująca do zawarcia innej umowy przyrzeczonej (umowa przedwstępna), nie jest umową obciążająca

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

to, że w opisanym stanie faktycznym zawarta umowa, w której spółka jawna przyjęła na siebie określone zobowiązanie do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu, wiąże co do zasady jedynie spółkę, a nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Dwukrotnie opłacone ubezpieczenie OC

, jeżeli nie nabywał pan pojazdu i nie przeszły na Pana obowiązki z umowy zawartej przez sprzedawcę, winien Pan w sprzeciwie wskazać na brak podstawy do żądania zapłaty, albowiem nie jest Pan stroną takiej umowy. Jeżeli jednak wystąpiła sytuacja, w której

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 9 czerwca 2012

Współwłaściciel nieruchomości nie staje się dłużnkiem kredytowym

musiał dołączyć do kredytu jako kolejny kredytobiorca, co oczywiście wiązałoby się z aneksem do umowy kredytu?

W opisanym stanie faktycznym Pana rodzice mogą uczynić Pana współwłaścicielem mieszkania. Co do samej umowy kredytowej, to nie ma

Słowa kluczowe: bank, cywilne prawo, kredyt, kredytobiorca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Wspólnik spółki cywilnej jest jej przedstawicielem ustawowym

odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Umocowanie to opiera się na przepisie ustawy (umocowanie ustawowe), a więc mamy do czynienia

Słowa kluczowe: wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008
« Poprzednia 1 … 259  |  260  |  261  |  262  |  263 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.