Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwalniając pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać powód zwolnienia

Od połowy 2009 roku jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Jednak okazało się, że zajmuję etat pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, która deklaruje chęć powrotu do pracy na wcześniej zajmowane stanowisko. Na jakiej podstawie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę osobie nie uprawnionej

Chcę rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w spółce z o.o. Spółka ta juz od jakiegoś czasu nie ma jednak zarządu. Do kogo skierować to wypowiedzenie?

Zgodnie z treścią art. 3 1 § 1 k.p. (kodeksu pracy), za pracodawcę

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W myśl art. 52 § 2 k.p. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia

powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, jeżeli użyczenie nie obejmowało prawa do utwardzenia terenu

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Zakres umowy gwarancji

gwarancji przy umowie sprzedaży. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 1986 roku sygn. akt CR 16/86 stwierdzając, że do gwarancji udzielonej zamawiającemu dzieło przez przyjmującego zamówienie mają w braku odmiennej umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011

Zabezpieczenie umowy przewstępnej

przedwstępna może dotyczyć zawarcia każdej umowy, która może być zawarta przez strony. Umowa co do zasady nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej, jednakże zawarcie umowy w takiej formie (np. w formie aktu notarialnego), umożliwia wierzycielowi żądanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 marca 2011

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

rzeczy. Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność. Konstrukcja prawna użyczenia jest zbliżona do umowy najmu, jednakże przy użyczeniu nie ma elementu odpłatności (zapłaty czynszu). Z uwagi na nieodpłatny charakter umowa ta zbliżona jest także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Oszustwo czy niewykonanie umowy

Pewna osoba miała pożyczyć mi pieniądze. Najpierw umówiliśmy, że wpłacę jej określoną kwotę jako zaliczkę na poczet jej wynagrodzenia za udzielenie pożyczki. Po wpłacie pieniędzy i podpisaniu umowy zaczęły się problemy, nie odbierał ode mnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

, że pojazd jest oferowany w całości lub na części. Były trzy zdjęcia auta w całości (przód, bok i tył). W treści było opisane, że auto jest cale, jeżdżące, bez prawa do rejestracji. Kliknąłem opcje „kup teraz”, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 218  |  219  |  220  |  221  |  222 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.