Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarachunek+do+umowy+zlecenia
Umowa zlecenia -

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

rachunek+do+umowy+zlecenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28577 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji

Trybunału Konstytucyjnego zawartymi w uzasadnieniu do tego wyroku, nowelizacja ustawy przewiduje ograniczenie obligatoryjności prowadzenia egzekucji przez wybranego komornika wyłącznie do granic właściwości sądu apelacyjnego. Tym samym, wybrany komornik

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2010

Infrastruktura krytyczna

W dniu 7 września 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowelizacja ustawy jest konieczna ze względu na konieczność wdrożenia do

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 września 2010

Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r. wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę przedsiębiorstwa wielobranżowego na decyzję dyrektora izby celnej dotyczącą podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2003 r. oraz za okres od stycznia do maja 2004 r

Słowa kluczowe: podatek, podatkowe prawo
Data utworzenia: 9 września 2010

Walka z dopalaczami

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt został opracowany w związku z dynamicznym rozwojem zjawiska wprowadzania do legalnego obrotu nowych

Słowa kluczowe: narkotyki
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 września 2010

Wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby

wprowadza się podstawę prawną do wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, tj. ponad 40 godzin, ale nie więcej niż do 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Forma rekompensaty pieniężnej ma być alternatywą dla udzielenia

Słowa kluczowe: rekompensata, urlop
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2010

Przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy

potwierdzać stosowanie niezgodnych z ustawą praktyk. Upoważnieni pracownicy Urzędu mogą m.in. żądać umożliwienia wstępu do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorcy oraz wydania dokumentów, nośników informacji np. dysków twardych, a także udzielania wyjaśnień

Słowa kluczowe: przedsiębiorca
Data utworzenia: 9 listopada 2010

Edukacja dzieci cudzoziemców

dla dzieci niebędących obywatelami polskimi, które albo nie znają polskiego w ogóle, albo w stopniu niewystarczającym do korzystania z nauki. Natomiast sposób organizacji tych zajęć określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4

Słowa kluczowe: edukacja
Data utworzenia: 4 grudnia 2010

Znak towarowy - czy warto rejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej?

może być np. słowo, grafika, czy połączenie tych elementów. Przy wyborze oznaczenia przedsiębiorca często kieruje się tym, aby wywoływało ono u potencjalnego klienta odpowiednie skojarzenia z do towarami lub usługami oferowanymi przez przedsiębiorcę

Słowa kluczowe: znak towarowy
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Opodatkowanie sprzedaży książek

Przepisy art. 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) umożliwiają stosowanie obniżonej do wysokości 0 % stawki

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat, stawka vat
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Ukryta cena za sms

Bez względu na to do kogo piszemy sms-y, zawsze musimy mieć jasną i rzetelną informację o cenie wiadomości. Wprowadzać w błąd nie może również treść smsów, które dostajemy, biorąc udział w różnych konkursach. Niestety, nie zawsze obowiązki te są

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 1368  |  1369  |  1370  |  1371  |  1372 … 2858 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.