Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzesłuchanie
Wyszukiwana fraza:

przesłuchanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.05.1974 roku sygn. akt II CR 222/74, art. 302 § 1 k.p.c. stwierdził, że możliwe jest przesłuchanie jednej tylko strony, ale treść tego przepisu i jego usytuowanie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

oznacza, że strona nie może być zastąpiona w tym przypadku przez działającego w jej imieniu pełnomocnika. W takim przypadku w razie niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd może nie zastosować sankcji w postaci grzywny. Sama rozprawa ulega odroczeniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Składanie fałszywych zeznań przez stronę

strony najpierw bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może dokonać przesłuchania po odebraniu od strony przyrzeczenia. W myśl art. 304 k.p.c. przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony

Słowa kluczowe: cywilne prawo, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 maja 2006

Niemożność stawiennictwa świadka

także zwrot utraconego wynagrodzenia. Sąd może zlecić Pana przesłuchanie przez sąd w miejscu Pana zamieszkania w ramach pomocy prawnej, jeżeli złożony wniosek przez Pana zostanie przez sąd uznany. Wniosek taki winien Pan wysłać listem poleconym, z takim

Słowa kluczowe: świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2008

Operat szacunkowy jako dowód w sprawie

twierdzeń strony przeciwnej. Przepisy postępowania cywilnego dopuszczają jako dowody zgłaszane przez strony zarówno dokumenty urzędowe jak i prywatne, jak również dowód z przesłuchania świadków lub opinie biegłych, oględziny albo przesłuchanie stron

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

przesłuchania stron. Przepis przewiduje obligatoryjne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Nie chodzi tu o tzw. przesłuchanie informacyjne przeprowadzone na podstawie art. 212 k.p.c.. W sprawach o rozwód i separację dowód ten musi być dopuszczony z

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd może nie zastosować sankcji w postaci grzywny. Sama rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

Amber Gold warto wykorzystać wszelkie prawne możliwości aby odzyskać powierzone pieniądze. Jeżeli nie mieszka Pan w Gdańsku, to mimo, że sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, to nie musi Pan jeździć na przesłuchanie do tego miasta. Powinien Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

miejsce i czas przesłuchania. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki: Stosownie do treści art.177§1a KPK przesłuchanie świadka może również nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.