Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzesłuchanie strony
 
Wyszukiwana fraza:

przesłuchanie strony

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

działającego w jej imieniu pełnomocnika. W takim przypadku w razie niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd nie może zastosować sankcji w postaci grzywny. Jak wynika z treści art. 237 k.p.c. n iestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

oznacza, że strona nie może być zastąpiona w tym przypadku przez działającego w jej imieniu pełnomocnika. W takim przypadku w razie niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd może nie zastosować sankcji w postaci grzywny. Sama rozprawa ulega odroczeniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

na niestawiennictwo stron, przy czym niestawiennictwo powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy powoduje jej zawieszenie. Jeżeli chodzi o przesłuchanie strony pozwanej, to jeśli istnieją przeszkody faktyczne lub

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

zarzuty oraz krótkie uzasadnienie swoich twierdzeń. Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym mającym na celu przygotowanie rozprawy – a więc należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Składanie fałszywych zeznań przez stronę

strony najpierw bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może dokonać przesłuchania po odebraniu od strony przyrzeczenia. W myśl art. 304 k.p.c. przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony

Słowa kluczowe: cywilne prawo, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 maja 2006

Działanie przed sądem przez adwokata

w konsulacie wydania paszportu, gdyż najpierw musi odbyć się powyższa sprawa)?

Zgodnie z art. 86 Kpc, strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie zatem z tym przepisem w

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.05.1974 roku sygn. akt II CR 222/74, art. 302 § 1 k.p.c. stwierdził, że możliwe jest przesłuchanie jednej tylko strony, ale treść tego przepisu i jego usytuowanie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Operat szacunkowy jako dowód w sprawie

twierdzeń strony przeciwnej. Przepisy postępowania cywilnego dopuszczają jako dowody zgłaszane przez strony zarówno dokumenty urzędowe jak i prywatne, jak również dowód z przesłuchania świadków lub opinie biegłych, oględziny albo przesłuchanie stron

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd może nie zastosować sankcji w postaci grzywny. Sama rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Nieletni nie może być sam przesłuchany przez policję

ujęcia nieletniego. Na podstawie art. 39 ustawy przesłuchanie nieletniego może być dokonane przez Policję. Ustawa stwierdza, że przesłuchanie nieletniego odbywa się w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a jeżeli zapewnienie ich obecności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 września 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.