Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisy prawa podatkowego
 
Wyszukiwana fraza:

przepisy prawa podatkowego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 329 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

tym samym w razie skorzystania z ulgi podatkowej uchroni on Panią przed ewentualnymi negatywnymi skutkami błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Chwila powstania obowiazku podatkowego w przypadku podatku od spadków i darowizn

decydującym o stosowaniu nowych lub dotychczasowych przepisów jest data nabycia majątku (prawa), a nie data powstania obowiązku podatkowego. Reasumując, z powyższych przepisów wynika, że w opisanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy podlegał

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

deklarację, która ma być skorygowana, zaznaczając w części A formularza pole – korekta formularza. Przepisy prawa nie określają terminu w jakim może zostać skorygowane zeznanie podatkowe. Można zatem deklarację skorygować przez cały okres

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Utrata ulgi podatkowej

darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) jest warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia od podatku . Zwolnienie podatkowe jest przy tym instytucją prawa materialnego. Przepisy określające warunki zwolnienia, stanowiące element tej

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

; doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji (taki obowiązek wynika z art. 6 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów w przepisie tym wyczerpująco określonych. Takie same stanowisko zajął także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok z dnia 26.03.2009 roku sygn. akt I

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010

Dziedziczenie testamentowe

przypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujące przed 1.01.2007 roku, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty należnego podatku od spadku a także w przypadku darowizny. W przypadku spadku podatek wyniesie w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

(różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży) płatne w terminie złożenia zeznania podatkowego. W przypadku nieruchomości i praw majątkowych nabytych przed 2007 rokiem, obowiązują przepisy sprzed nowelizacji. Wynika to z przepisów art. 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Zaległy podatek od spadku

jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

zobowiązań podatkowych, przepisy kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Istytucja przedawnienia roszczeń wynikających ze zobowiązań podatkowych regulowana jest przez przepisy prawa podatkowego. Zasadniczo zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 33 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.