Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5777 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie spadkobiercy ustawowego o uzupełnienie zachowku

. Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Zgodnie natomiast z art. 994

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2013

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że wykonanie przyłączy, w tym także montaż liczników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

. Ustanowienie służebności nie uniemożliwia uzyskania sąsiadowi pozwolenia na budowę w myśl właściwych przepisów albowiem przez dostęp do drogi publicznej, który jest wymagany zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Skoro Pan nie rozpoczął wykonywania działalności gospodarczej to obowiązek

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

udokumentowane przez podatnika (wysokość nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych). Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można zatem

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

spółdzielni oraz regulaminie przepisów ustalających postępowanie przy udzielaniu zgody, jak i przy jej cofaniu na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu?

Artykuł 71 ustawy z dnia 7 listopada 1994 roku Prawo budowlane stanowi, że zmiana sposobu

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Prawo do nieodpłatnej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego

dotychczasowych przepisów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2014

Wynagrodzenie dla członka zarządu

postanowień umowy spółki lub innych regulacji wewnętrznych lub przepisów prawa. Wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

egzekucję poza granicami Polski, stąd konieczne będzie zlecenie czynności egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu właściwemu z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Egzekucja prowadzona jest na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014
« Poprzednia 1 … 67  |  68  |  69  |  70  |  71 … 578 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.