Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5764 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

obejmuje odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Bezsporne jest, na gruncie obowiązujących przepisów, że w przypadku skierowania egzekucji do majątku wspólnego, organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

obawiam się iż nie będę w stanie zarobić na utrzymanie firmy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze upadłość może być ogłoszona co do zasady w stosunku do każdego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Dowodem w sprawie o rozwód mogą być także inne przyrządy utrwalające albo przenoszące obrazy lub dźwięki

aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, jakie według przepisów niniejszego kodeksu mogą dla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

na odległość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. Wszystkie powyżej wskazane okoliczności powodują, że zawarta umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

tym samym w razie zaliczenia wynagrodzenia wspólnika do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z taką interpretacją uchroni Państwa przed ewentualnymi negatywnymi skutkami błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jarosław Olejarz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Zajęcie całego wynagrodzenia pracownika na rachunku bankowym

łącznie z potrąceniami alimentacyjnymi, trzech piątych wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z art. 871 § 1 pkt. 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2012

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie w jakim stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Sposób wykorzystania tych kopii dokumentów może także naruszać przepisy innych ustaw, w tym także przepisów kodeksu karnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

zaspokojeniu z masy upadłości należą m. in. należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości. Ustawa nie określa jednak szczegółowych zagadnień w zakresie rozumienia pojęcia bezpodstawnego wzbogacenia, a tym samym należy odwołać się do przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

pytanie należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym w pierwszej kolejności należy przeanalizować zapisy kodeksu cywilnego regulujące umowę dzierżawy, w szczególności dwa spośród przepisów tj. art. 676 k.c. oraz art. 678 k.c., które na mocy przepisu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

podatkowej. Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, to zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, z zgłoszenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 66  |  67  |  68  |  69  |  70 … 577 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.