Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania, przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów. zarządzić umieszczenie na budynku

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

sankcje mu za to grożą?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że doszło do naruszenia wielu przepisów prawa. Przede wszystkim właściciel nieruchomości uzyskuje przychód z wynajmu lokalu mieszkalnego, co nie zostało zgłoszone w deklaracji do

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

oblicza się według przepisów prawa cywilnego tj. art. 110 i nast. Kodeksu cywilnego. W przypadku obliczania terminów w dniach, w myśl art. 111 k.c. termin taki kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Opłata dodatkowa za parkowanie w mieście

parkowanie. Ponadto Kontrolerzy SPP nie pobierają opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. Z tych przepisów nie wynika obowiązek uzyskiwania potwierdzenia przez kierującego, że odebrał on dokument potwierdzający opłatę dodatkową. Nie mniej

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2011

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

sytuacji gdy wskutek naruszenia przepisów prawa strona była pozbawiona możności działania (nie brała udziału w sprawie nie ze swojej winy), wówczas można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności (art. 401 pkt. 2 k.p.c.). Nie można jednak żądać

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Małżonek będący w separacji faktycznej dziedziczy po współmałżonku spadkodawcy

spadkowej w przypadku powstania pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej nie mają wpływu na ewentualne prawa do żądania zachowku po zmarłym spadkodawcy. W przypadku separacji zgodnie z treścią art. 935 1 k.c. (kodeksu cywilnego). przepisów o powołaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2011

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, wówczas opłata sądowa wyniesie 5% wartości przedmiotu sporu, czyli żądanego zwrotu poniesionych nakładów. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

ustania stosunku pracy i to w sposób odmienny niż wynika to z przepisów prawa pracy. Sąd Najwyższy - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku a dnia 27 listopada 1975 roku sygn. akt I PRN 35/75 stwierdził, że i stota rozwiązania umowy o pracę na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Z powyższych przepisów wynika obowiązek jaki spoczywa na

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Ponadto zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie: 1) urlopu bezpłatnego; 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 65  |  66  |  67  |  68  |  69 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.