Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Aby prawidłowo zakwalifikować stawkę podatku VAT można wystąpić o interpretcję

poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Dopiero w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Opłata adiacencka należna jest w razie wzrostu wartości nieruchomości

dokonania podziału nieruchomości (nie ma znaczenia w świetle przepisów, co legło u podstaw podziału), a po drugie w sytuacji gdy w wyniku takiego podziału nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Jeżeli zostaną spełnione te dwie przesłanki, gmina może

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

funkcji członka zarządu. Dlatego też na mocy art. 60 k.c., znajdującego zastosowanie poprzez odesłanie z art. 2 kodeksu spółek handlowych nakazującego zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku nieuregulowania kwestii organizacji i funkcjonowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy. W Pana położeniu uchybienie wskazanym wymaganiom przez pracodawcę, nazywane wypowiedzeniem dokonanym z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu warunków pracy lub płacy, przyznaje Panu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Wykreślenie danych z rejestru długów

rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Przedstawione stanowisko nie budzi wątpliwości albowiem zgodnie z wyrokiem WSA w warszawie z dnia 31.03.2008 roku sygn.. akt VI SA/Wa 26/08 pkt 1 spółka cywilna posiada na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

przepisów o wypowiadaniu umów w tym trybie. W opisanej przez Pana sytuacji pracownik może i powinien się odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy i istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego odwołanie – w okolicznościach podanych przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Ewidencjonowanie zakupu towaru

podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie będzie wystawiał Panu rachunków jak również faktur VAT. Do oceny Pana sytuacji prawnej konieczna jest analiza przepisów prawnych ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

spełnia Pani powyższe warunki ponieważ do owych 365 dni zalicza się również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów – tak stanowi art. 71 ust. 2 pkt. 2 tejże ustawy. Ostatnią kwestią konieczną do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

lat od jego ustania, chyba że zawarta przez niego z byłym pracodawcą umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Jeżeli naruszy to zobowiązanie, które wynika z przepisów prawa – może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyn nieuczciwej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 58  |  59  |  60  |  61  |  62 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.