Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

Wewnętrznych. Przepisy tej ustawy na podstawie art. 39 jednakże zostały uchylone i zastąpiona przez regulacje z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisów ustawy nie stosuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Ugodę można zawrzeć także przed sądem odwoławczym

przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Przepisy art. 194-196 i 198 nie mają zastosowania. Ponadto w myśl § 2 tego przepisu, w razie

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

. na pracownika kary pieniężnej za nie przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów b.h.p. W naszej ocenie, z uwagi na nie wypłacenie Pani zaległego wynagrodzenia winna Pani albo wystosować do pracodawcy na piśmie wezwanie do zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z pewnego rodzaju obejściem przepisów prawa pracy. Zatrudniony pracownik faktycznie wykonuje pracę na całym etacie, choć z formalnego punktu widzenia ma dwa stosunki pracy, po ½ części etatu każdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu będącego przedmiotem najmu

uniemożliwiający ich utratę lub zniszczenie. Z przepisów prawa nie wynika wprost obowiązek sporządzenia listy rzeczy, które zostały zabezpieczone ale w razie sporu z najemcą, wynajmujący powinien taki protokół sporządzić. Również w tym celu powinien on przybrać do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Prawo określa dopuszczalne poziomy hałasu w strefie zamieszkania

. Ochrona przed hałasem jest dość istotnym elementem z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska, stąd wiele uregulowań w tym zakresie. Odpowiednie przepisy znajdują się m. in. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, która zawiera

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

5 w terminach, o których mowa w art. 11[1] ust. 7 ustawy. Jak wynika z powyższych przepisów wygaśnięcie zezwolenia następuje m. in. w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2012

Ograniczenie w zbywaniu nieruchomości nabytej przez dzierżawcę

tym zakresie ograniczone, z tym że na niego przejdą prawa i obowiązki jakie wiązały się z nabyciem nieruchomości. Ograniczenia takie mogą jednak wynikać nie tyle z przepisów prawa co z samego aktu notarialnego, który dokumentuje nabywaną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2000 roku sygn. akt V CKN 66/00 na gruncie przepisów kodeksu cywilnego nie ma znaczenia podział na wady jawne i ukryte. Zgodnie z art. 563 § 1 k.c., kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

ryzyko postawienia zarzutu naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy także zaznaczyć, że obowiązek dowodowy zgodnie z art. 6 k.c. (kodeksu cywilnego), ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, który z faktu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.