Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5777 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

czynności przez pełnomocnika. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Co do zasady wysokość takiego wynagrodzenia może być oszacowana na podstawie przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Ustanie karalności karno skarbowej

karalność tych przestępstw ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Aby jednak precyzyjnie określić czy w zakresie czynów wyczerpujących znamiona w ww. przepisów nastąpiło przedawnienie karalności, konieczne byłoby ustalenie stanu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Rozwiązanie umowy na czas określony

umowy o pracę zawartej na czas określony z nauczycielem kontraktowym należy ustalić w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela, a także przepisy Kodeksu Pracy. Przepisy Karty nauczyciela nie zawierają przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły

publicznej. Z przepisów tych wynika zatem, że koszty związane z dowożeniem dziecka do szkoły winny odpowiadać wysokości kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Gmina nie tylko nie ma obowiązku zwrotu kosztów za przejazd

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy zawiera wyliczenie poszczególnych źródeł przychodów. Wśród nich

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Budowa nieruchomości na cudzym gruncie stanowić może podstawę do opodatkowania

powszechnie obowiązującym, co oznacza, że nie może zostać on umownie ograniczony lub zniesiony. Przepis ten może doznawać ograniczeń jedynie na mocy innych przepisów szczególnych np. na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali

Słowa kluczowe: budynek, darwoizna, grunt, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2012

Budynek trwale z gruntem związany należy do właściciela gruntu

uprawniona czy też nie mająca żadnego prawa do gruntu). Przepis art. 191 k.c. jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że nie może zostać on umownie ograniczony lub zniesiony. Przepis ten może doznawać ograniczeń jedynie na mocy innych przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

danych osobowych przez administratora. Zasadniczo naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych stanowi naruszenie dóbr osobistych, osoby której dane dotyczą. Na tej podstawie istnieje możliwość dochodzenia od osób winnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2012

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku akcji na portalu Allegro

umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Pkt. 7.3. Regulaminu określa, że jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej

Słowa kluczowe: allegro, aukcja, kupujący, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2012

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 56  |  57  |  58  |  59  |  60 … 578 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.