Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do spłaty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

świadczeń alimentacyjnych, oraz podstawie ich wypłaty. Natomiast wypłata świadczeń przez MOPS na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obejmuje pomoc w określonych sytuacjach przez władzę publiczną. Jest to pomoc

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

telekomunikacyjnych stosuje się ogólne zasady z przepisów Kodeksu cywilnego. Prawo telekomunikacyjne przewiduje szczególne okresy przedawnienia roszczeń, ale nie dotyczą one zasadniczo roszczeń opisanych w przedmiotowym stanie faktycznym. Naszym zdaniem w opisanym

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Lokator obowiązany jest do ponoszenia kosztów tylko drobnych naprawa wynajmowanego lokalu

, sanitarnych i grzewczych. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że najemcę obciąża zwykły remont lokalu mieszkalnego. Nie może być za taki uznana wymiana lub naprawa elewacji budynku, a także remont balkonu, który nie zawiera się w

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2010

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

, w razie skazania sprawców przestępstwa. W tym przypadku nie stosuje się przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Sąd może zamiat tego obowiazku naprawienia szkody orzec nawiązkę na rzecz

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

obowiązkowi, stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie Pana prawo do uzyskania informacji zarówno o przeprowadzanym przetargu oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 1) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Zakres umowy gwarancji

uprawnień z tytułu rękojmi. Strony mogą przyznać kupującemu roszczenie gwarancyjne w mniejszym zakresie, aniżeli wynika to z przepisów o gwarancji . Udzielenie gwarancji tylko do bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonych części nie przekracza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

postanowieniami statutu. Według obecnie obowiązujących przepisów członek spółdzielni jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami statutu. Statut spółdzielni mieszkaniowej winien określać zatem jakie opłaty

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

cywilnego), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na spadkobierców przechodzą także obowiązki majątkowe zmarłego, które

Słowa kluczowe: czynsz, dług, długi rodziców, dzieci
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2011
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.