Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

(różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży) płatne w terminie złożenia zeznania podatkowego. W przypadku nieruchomości i praw majątkowych nabytych przed 2007 rokiem, obowiązują przepisy sprzed nowelizacji. Wynika to z przepisów art. 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

stosunku między rodzicami a dziećmi należy wytoczyć w pierwszym rzędzie według przepisów o właściwości ogólnej, a więc według miejsca zamieszkania lub pobytu strony pozwanej (art. 27 i 28 k.p.c.), a dopiero gdyby brak było podstaw do przyjęcia właściwości

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest poinformować o tym organ nadzoru, a informacja o przyczynie rozwiązania umowy agencyjnej ze wskazaniem

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Opłata sądowa jest dokonana z chwilą wykonania przelewu

ponosi ryzyko związane z ewentualnym dokonaniem wpłaty w formie bezgotówkowej po terminie do usunięcia braków. Co do zasady, zgodnie z art. 165 § 1 k.p.c., w postępowaniu cywilnym terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Ustawa w art. 165 § 2

Słowa kluczowe: opłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

przewidziane w ustawie. Zgodnie z art. 107 u.k.w.h. Do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów o przelewie wierzytelności hipotecznej. Jednakże gdy wraz z wierzytelnością ma być przeniesiona także

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

współwłaścicieli. Na koniec warto dodać, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008

Udostępnienie informacji publicznej

następnego. Reasumując, naszym zdaniem przepisy ustawy o finansach publicznych są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów o dostępie do informacji publicznej. Tym samym gmina ma obowiązek udostępnienia pełnej informacji w terminie do dnia 31

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

przepisów prawa lub postanowień umowy - na czym polegała sprzeczność zachowania członka organu spółki z oznaczonym przepisem prawa lub postanowieniem umowy. Ponadto Sad Najwyższy stwierdził, że nie można podzielić stanowiska, że "działaniem lub zaniechaniem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

naruszenia przepisów prawa, odpowiedzialność może ponieść (na zasadzie winy) zarówno osoba, która zdjęcia zamieszcza a także w pewnym zakresie Pan (na zasadzie ryzyka) jako administrator serwisu, nawet gdyby sam Pan tych zdjęć nie publikował. Zgodnie z art

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Wymeldowanie a eksmisja osoby zamieszkującej bez tytułu prawnego

gminy stosownego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 1) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 49  |  50  |  51  |  52  |  53 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.