Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5777 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

przepisów prawa pracy. W przypadku powstania wątpliwości co do postanowień układu, są wyjaśniane wspólnie przez strony układu zbiorowego pracy . W razie nie dojścia stron co do wykładni określonych postanowień układu, kwestia ta może zostać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

. Ustawa nie określa jak rozumieć cele mieszkaniowe ale z interpretacji przepisów ustawowych można określić katalog wydatków dających prawo do zwolnienia. Są to wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

przepisów wynika bezsprzecznie, że policjant wykonując swoje obowiązki służbowe ma prawo do legitymowania osób. Przepisy nie wskazują na żadną dodatkową przesłankę uprawniającą do legitymowania osoby, stąd nawet osoba, która nie popełniła wykroczenia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Ocena pracownika winna być obiektywna

dokonywania oceny poszczególnych pracowników w określonych odstępach czasu. Istnieją jednak przepisy prawa, które taki obowiązek na pracodawców nakładają. Jednym z takich przepisów jest art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

, to przepisy prawa zawierają wiele norm w tym zakresie, m. in. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zawiera dział V ochrona przed hałasem. Na mocy tych przepisów tworzone są odpowiednie mapy akustyczne, na potrzeby oceny stanu

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego spadkobiercy winni dokonać działu spadku

zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących współwłasności spadku. Jak stanowi ponadto przepis art. 1035 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

dział V ochrona przed hałasem. Na mocy tych przepisów tworzone są odpowiednie mapy akustyczne, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. Ochrona przed hałasem jest dość istotnym elementem z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska. Przyjmuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

. Opróżnienie lokalu (eksmisja) przeprowadzana jest w trybie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Do najważniejszych praw osób w stosunku do których sąd orzeka

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

pracodawca, pozostającymi w związku małżeńskim czy będącymi członkami rodziny. Ograniczenia w zatrudnieniu mogą wynikać z przepisów regulujących w sposób szczególny stosunki pracy określonych grup pracowników, np. pracowników samorządowych. Zgodnie z tymi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 44  |  45  |  46  |  47  |  48 … 578 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.