Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

konsumenckiej (ustawę o sprzedaży konsumenckiej) do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje się do każdej umowy

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Podatek w przypadku zbycia odpłatnego nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem przy zastososwaniu ulgi

na remont domu, za pozostałą część chcę zmodernizować dom i dokonać częściowej przebudowy.

Kwestia opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości należącej do osoby fizycznej, uzależniona jest od ustalenia, które z przepisów o podatku

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

.). Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w stosunku między nim a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku gdy wspólnik działa w imieniu spółki bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw przekracza

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z przepisów wynika, że przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomość. Umowa taka winna zostać zawarta w

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010

Oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Jak wynika z przepisów ustawy, w stosunkach najmu lub innych

Słowa kluczowe: czynsz, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

zasady i terminy przedawnień, należy stosować przepisy dotychczasowe. Obecnie do zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2003 roku mają zastosowanie trzy grupy przepisów: ustawa o zobowiązaniach podatkowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

wojskowe mieszkania zmieniły się dwa lata temu. Czy mama nie powinna zostać poinformowana przed zmianą przepisów listownie lub telefonicznie, że takie zmiany będą miały miejsce, które ją bezpośrednio dotyczą? Dlaczego mama nie została poinformowana o

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej kodeksu cywilnego - spadki. Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Zapłata za wykonanie remontu budynku w razie śmierci wykonawcy

prac należy rozpatrywać w oparciu o zawartą umowę (w tym przypadku w formie ustnej) oraz poprzez pryzmat odpowiednich przepisów w zakresie umowy o dzieło . Poza dozwolonym korzystaniem z odpowiednich przepisów dotyczących umowy o dzieło , w innych

Słowa kluczowe: roboty budowlane
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 43  |  44  |  45  |  46  |  47 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.