Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5769 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jaka forma umowy z firmą zagraniczną

zgłoszeniu, wymagają jednak formy pisemnej, a także o ile wynika to z przepisów składania deklaracji do ZUS oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego przez pracodawcę. Rozliczenia podatkowe w Polsce tych umów, podlegają przepisom

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Eksmisja z mieszkania służbowego i nowy przydział lokalu mieszkalnego

wykwaterowania z lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Agencji dokonuje organ egzekucyjny, na wniosek dyrektora oddziału regionalnego Agencji, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do przymusowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

jednolity Dz.U. z r. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zmianami ) stanowi, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o wynagrodzeniu za pracę pracowników przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

2 letnie bliźnięta oraz 300 zł alimentów i 384 zł zasiłku rodzinnego razem 1363 zł. Interesują mnie przepisy prawne konkretne art. które umożliwiają umorzenie długów wraz z odsetkami w związku z moją sytuacją.

Przepisów prawa

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

pracami budowlanymi. W opisanym stanie wydaje się najbardziej właściwym skorzystanie z przepisów karnych Prawa budowlanego i zgłosić policji lub straży miejskiej popełnienie wykroczenia z art. Art. 91a Prawa budowlanego. Zgodnie z tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Spłata kredytu mieszkaniowego nie jest przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania

później spłacam połowę?

Wykup mieszkania od gminy wraz z udzieleniem bonifikaty przy jej wykupie, jest szczególną formą uwłaszczenia mieszkańców gminy, kosztem jej majątku. Wykup mieszkań od gminy w tym trybie następuje na podstawie przepisów ustawy z

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2008

Zwrot nakładów poczynionych przez małżonka na majątek odrębny współmałżonka

Pana majątek odrębny oraz jednocześnie ze środków wspólnych (np. wchodzących w skład majątku wspólnego dochodów), wówczas można żądać rozliczenia na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a jeżeli wyłącznie z Pana majątku odrębnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2008

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

ww. nowelizacji wchodzi ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa została ogłoszona w Dz. U. w dniu 21 czerwca 2004 roku, a weszła w życie w dniu 22.09.2004 roku. Ustawa nie przewiduje przepisów przejściowych, co oznacza że do

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

. 875 § 1 k.c., który stwierdza, że od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych. Jak już wyżej wskazano sam fakt istnienia

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

sprawach nieunormowanych stosować przepisy powszechnie obowiązujące. Na podstawie takich przepisów powszechnie obowiązujących, każda ze stron może informować o zawarciu umowy z innym podmiotem, a także podawać wszelkie dane, które są

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 … 577 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.