Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

naturalne (brak jest wierzyciela), natomiast wskazane w ustawie podmioty mogą żądać wykonania polecenia. Żądanie to może być realizowane w drodze powództwa, a następnie egzekwowane za pomocą przymusu państwowego. Wynika to wprost z przepisów i brak miejsca

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Przeglądanie prywatnych dokumentów i korespondencji jest przestępstwem

spór w postępowaniu cywilnym, może uwzględnić dowody uzyskane przez stronę z naruszeniem prawa (tzw. owoce zatrutego drzewa). Wbrew pozorom, w świetle obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego, nie da się jednoznacznie przesądzić o

Słowa kluczowe: tajemnica
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2010

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu (a rt. 429 k.p.c.). Reasumując, wniosek o wznowienie zawieszonego postępowania składa się w trakcie biegu zawieszenia, jednakże nie

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

powyższych przepisów przekazał działki gruntu pod drogi publiczne, przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania, jeżeli nie zrzekł się on tego prawa. Jarosław Olejarz Porady prawne www.SerwisPrawa.pl [1

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Dowód w sprawie cywilnej

okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, jakie według przepisów niniejszego kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

złożyć pismo zawierające uzasadnienie skorygowania deklaracji (pomyłka, zagubienie dokumentów, odnalezienie dokumentów, nieprawidłowa interpretacja przepisów, zmiana decyzji w zakresie odliczeń itp.). Pismo kieruję się do właściwego naczelnika urzędu

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

spadkobiercy (w tym także nabytych w wyniku dziedziczenia), z jego wynagrodzenia oraz innych otrzymywanych świadczeń, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów szczególnych. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

gruntowych położonych na jego obszarze, stanowiąc jedyny dokument, w którym określa się przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania [1] . W myśl przepisów ustawy uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

przepisów (cywilnych, karnych i administracyjnych) funkcjonuje instytucja nieodpłatnej pomocy prawnej w procesie sądowym, określana jako pomoc prawna z urzędu, polegająca na możliwości ustanowienia (na wniosek) przez sąd pełnomocnika (obrońcę) z urzędu dla

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Ważność czynności prawnej dokonanej bez zgody współmałżonka

trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie uprawnioną do rozporządzania prawem. Z powyższych przepisów jednoznacznie

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 38  |  39  |  40  |  41  |  42 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.