Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

przedmiotach należących do tego majątku. Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że maż w czasie trwania wspólności ustawowej nie może darować współmałżonkowi udziału w majątku wspólnym. Aby taka darowizna mogła być możliwa, małżonkowie muszą znieść

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Nie każde stowarzyszenie musi stosować przepisy k.p.a. w sprawie skarg i wniosków

chodzi z tymi zadaniami zleconymi? Czy ja jako członek stowarzyszenia mogę powoływać się na KPA w skargach do organu stowarzyszenia czy organu nadzoru nad stowarzyszeniami?

Zakres stosowania przepisów ogólnego postępowania administracyjnego regulują

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2008

Obowiązek rozliczenia się właściciela lokalu mieszkalnego z pobranych zaliczek na opłacenie mediów

przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 462 § 1 k.c. dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku Izby Cywilnej z dnia 15.09.1999 roku, sygn. akt III CKN 606/99

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Jak liczyć rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę

prawa pracy także nie konkretyzują w którym momencie następuje rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę. W tym przypadku także należy na podstawie art. 300 k.p. odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego. W myśl art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

o stosowaniu przepisów przed lub po zmianach w przypadku, gdy termin płatności faktury wierzyciela przypadał na 2001 rok, a bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki została stwierdzona w 2002 roku.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona wbrew stanowisku właściciela

właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Głównym sposobem

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Kwota wolna od egzekucji

podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2008

Emerytuara jest należna bez względu na staż pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

powszechny wiek emerytalny z wyjątkiem osób, które pobrały emeryturę na podstawie przepisów dotychczasowych, o ile osoby te nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego - będzie ustalana w części na starych, a w części na nowych zasadach

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Rozdzielność majątkowa nie powoduje podziału majątku dorobkowego

osoba na mocy testamentu). Podobnie zgodnie z art. 935 1 k.c. (kodeksu cywilnego), przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji (oczywiście chodzi o separację orzeczoną przez sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 marca 2009

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przekracza zakres zwykłego zarządu, mimo że wprost z przepisów ustawy o własności lokali to nie wynika. Zgodnie z ustawą o rachunkowości usługowe prowadzenie ksiąg

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 marca 2009
« Poprzednia 1 … 36  |  37  |  38  |  39  |  40 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.