Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dobra reputacja w ustawie o transporcie drogowym

określają zasady wykonywania określonych zawodów). Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, nie przewiduje w tym zakresie odrębnych przepisów karnych. Katalog przestępstw określonych w ustawie nie może podlegać dowolnej interpretacji

Słowa kluczowe: transport drogowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007

Bezumowne przechowanie rzeczy - samochodu

przykład często spotykany w praktyce, choć nie jest on uregulowany wprost w przepisach prawa. Pozostawienie rzeczy ruchomej nie stanowi jej porzucenia, jednakże przechowanie rzeczy nie odebranej rodzi po stronie przechowawcy koszty. Na podstawie przepisów o

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2007

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

jak zawarta na czas nie oznaczony. Na podstawie art. 694 Kc, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów o dzierżawie. W tym przypadku, w zakresie wypowiedzenia umowy dzierżawy zastosowanie będzie miał art

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007

Darowizna w obrębie najbliższej rodziny

przepisów podatkowych, tym bardziej, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat (na koniec roku kalendarzowego) od czasu, w którym powstał obowiązek podatkowy). Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2007

Wymeldowanie z mieszkania

322/05). Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika, aby nawet prawomocny wyrok w sprawie o eksmisję wywoływał jakiekolwiek automatyczne skutki w kwestii wymeldowania , czy też w kwestii ustaleń faktycznych dokonywanych w postępowaniu o wymeldowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Obowiązek lustracyjny

której Pan mówi. Przepisów ustawy nie można interpretować rozszerzająco, stąd jeżeli w obowiązującym brzmieniu nie ma wyszczególnionego w pkt. 4 stanowiska jakie Pan piastuje, naszym zdaniem nie ma Pan na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, do złożenia

Słowa kluczowe: lustracja
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Zaliczenie darowizny do schedy spadkowej

spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc

Słowa kluczowe: darowizna, spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Cena w umowie jest ceną brutto, chyba że co innego wynika z umowy

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Z przepisu tego jasno wynika jak należy rozumieć cenę, jeżeli nie została ona określona przez strony umowy. Jeżeli w umowie

Słowa kluczowe: cena
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007

Ochrona dłuznika po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego

prowadzi się egzekucję. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej, czyli decyduje miejsce (siedziba) pozwanego. W pozwie powinien Pan przytoczyć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 34  |  35  |  36  |  37  |  38 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.