Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Termin wydania decyzji administracyjnej

podlega wykonaniu. W przypadku wniesienia odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i 2 KPA). Przepisów tych nie stosuje się w przypadkach, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Odstąpić od umowy zawartej na odległość może jedynie konsument

zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2009

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

postępowaniu ich niezgodności z prawem. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Przepisów tych

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Dożywocie a spadek

przepisów kodeksu cywilnego (np. w przypadku przeniesienia własności nieruchomości otrzymanych na podstawie umowy o dożywocie, uprawniony z tej umowy może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę). Może zatem przenieść prawo własności tego

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2007

Spłata długu sprzed 15 lat

majątku dłużnika oraz poręczycieli. Co do wysokości oprocentowania, to nie było wówczas przepisów prawnych zakazujących pobierania wygórowanych odsetek, tym samym, że wówczas inflacja w naszym kraju była trzycyfrowa. Zatem zawarte w umowie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Badanie na zawartość alkoholu

wypadku, w którym są ofiary śmiertelne lub ranni. Niezależnie od tego sami zainteresowani mają prawo żądać badania krwi lub moczu, by ustalić zawartość alkoholu w organizmie. Z przepisów tych wynika jasno, że po pierwsze powinien Pan zostać

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 lutego 2007

Mieszkanie stanowiące majątek odrębny małżonka

.: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił Z cytowanych przepisów wynika

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Darowizna nieruchomości na rzecz syna

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł. Sąd pobiera także 200 zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności. Ponadto mogą dochodzić opłaty kancelaryjne w wysokości 6 zł

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2007

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka

i nie jest w niedostatku, zaprzestanie świadczeń alimentacyjnych ma ten skutek, że syn musiałby wnieść do sądu pozew o alimenty i dowodzić, że jest podstawa do orzeczenia alimentów na jego rzecz. Ostatnia zmiana przepisów k.r.o., która weszła w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007
« Poprzednia 1 … 33  |  34  |  35  |  36  |  37 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.