Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5769 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do zachowku w przypadku darowizny

spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kc). Zatem jak wynika z cytowanych przepisów, w opisanym stanie faktycznym prawdopodobnie roszczenie o zachowek nie uległo przedawnieniu. Nie mniej jednak dla oceny stanu prawnego i podjęcia dalszych działań prawnych konieczna jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

z budową, spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu budowlanego... Istotne jest, aby żądanie zawarcia umów zostało złożone przed ogłoszeniem upadłości – wówczas obowiązek ciąży wprost na syndyku (nadzorcy sądowym). Jak wynika z przepisów

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3) obłożnie chorych, 4

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Ochrona wizerunku osoby

z przeprosinami i wyjaśnieniami, że wizerunek osoby został zamieszczony w sposób przypadkowy. Z przepisów kodeksu cywilnego ponadto może tym osobom przysługiwać roszczenie o zaniechanie naruszania dóbr osobistych (w postaci rozpowszechniania

Słowa kluczowe: wizerunek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 grudnia 2009

Służebność osobista wpisana w księdze wieczstej

zw. z art. 297 kodeksu cywilnego (dalej: kc) do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego. Tak, więc jeżeli po ustanowieniu służebności powstanie ważna potrzeba

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Podział majątku wspólnego małżonków

koliduje to z przynależnością do majątku odrębnego na podstawie innych przepisów np. ktoś odziedziczył samochód czy kupił za odziedziczone pieniądze). Wymogiem jest także aby przedmioty takie zostały nabyte za środki pochodzące z majątku odrębnego. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2006

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Reasumując, jeżeli w

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania

pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Roszczenie regresowe

podstawie którego, podmiot zaspokajający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia. Jednakże jeżeli w trakcie gdy powstała szkoda (żądanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

pracownika na zasadzie art.55 Kp rozpatrywać w zakrsie przepisów tej ustawy. Tym samym zastosowanie naszym zdaniem znalazłby przepis art.8 cytowanej ustawy w zakresie przysługującej pracownikowi odprawy pieniężnej. Porady prawne Internetowa

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006
« Poprzednia 1 … 32  |  33  |  34  |  35  |  36 … 577 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.