Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5759 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, określone w art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5 Karty nauczyciela. Z przepisów tych wynika ograniczenie w rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z nauczycielem, do przypadków

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Oczywiście sposób reprezentacji zarządu nie wyłącza możliwości ustanowienia odpowiedniego pełnomocnika, w trybie przepisów kodeksu cywilnego, jednakże

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka zaskarżenia. Jeżeli zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiązkowe, należy pouczyć stronę o treści przepisów o obowiązkowym zastępstwie oraz o skutkach niezastosowania się do tych

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

. (kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) stosuje się odpowiednio, zachodzą w razie stwierdzenia: obrazy przepisów prawa materialnego, obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

lokatora niż to wynika z przepisów tego artykułu. W szczególności naszym zdaniem, właściciel lokalu mieszkalnego powinien wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

przepisów ustawy [1] . Jak wynika z przepisów ustawy, wysokość świadczenia urlopowego , nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego określonego w przepisach, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Świadczenie

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 marca 2010

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony zostało złożone z naruszeniem przepisów prawa albo było nieuzasadnione. Zakres wysokości odszkodowania jakiego może żądać pracownik z uwagi na naruszenie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

obowiązku zwrotu kosztów, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane: szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie odrębnych przepisów, w razie gdy

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Odpowiedzialność za przemyt celny i oszustwo celne

innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów Prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

dział V ochrona przed hałasem. Na mocy tych przepisów tworzone są odpowiednie mapy akustyczne, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. Ochrona przed hałasem jest dość istotnym elementem z punktu wiedzenia przepisów ochrony środowiska, stąd

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 576 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.