Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5777 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonawca testamentu

spadkodawcy powinny zawierać sformułowania istotne dla danej czynności prawnej. W praktyce wykonawcą testamentu może być każda osoba. Jedyne ograniczenie wynikające z przepisów prawa, to warunek, że wykonawcą testamentu, nie może być osoba, która

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2009

Kto ponosi koszty pobytu w domu opieki społecznej?

% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W przypadku osób , które nie ukończyły 18. roku życia (a jeżeli kształci się dalej - do

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 sierpnia 2011

Licytacja nieruchomości dłużnika nie wymaga eksmisji

przepisów postępowania cywilnego nie wymaga konieczności przeprowadzenia uprzedniej eksmisji lokatorów. Należy zaznaczyć, że do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu, które zatwierdziło przybicie w toku postępowania egzekucyjnego, nieruchomość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Wymagane dokumenty dotyczące zameldowania na pobyt stały

zameldować się we Wrocławiu. Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.), w przypadku zameldowania na pobyt stały należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2012

Działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową

osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 września 2012

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

, który nie jest współposiadaczem rachunku bankowego, nie został upoważniony do dostępu jako pełnomocnik jest osobą trzecią w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. W przypadku braku udzielenia takiego upoważnienia dostęp do tych informacji w związku z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

, uważa się za złożone równocześnie. Do postępowania sądowego - rejestrowego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wnioski o wpis do

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Ustalenie stażu pracy

poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wyliczaniu okresów

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

zmarłych rodzicach. Mama zmarła w 2004 a tata w 2006 roku. Według których przepisów go dziedziczymy z 2006 czy 2007 roku? Czy istnieje możliwość aby działka na której stoi dom z budynkiem gospodarczym, stała się moja własnością a do podziału miedzy mnie i

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 578 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.