Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5777 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedź w zakresie umorzenia długu

większe niż rzeczywiste zaległości. Administracja tłumaczy się, że to wina tego, iż jest dużo takich spraw, ale czy tak ma być, czy administracje nie obowiązują jakieś terminy mimo wszystko?

Zakres stosowania przepisów ogólnego postępowania

Słowa kluczowe: dług, długi, KPA, odpowiedź
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2010

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Dziedziczenie długów

osób stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na spadkobierców przechodzą wraz ze spadkiem także obowiązki majątkowe zmarłego, które należy rozumieć m. in. jako długi spadkodawcy . W myśl art. 1030 k.c. do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lutego 2011

Rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku

żądania zachowku , gdyż osoby te nie są w żadnej mierze na podstawie przepisów prawa cywilnego uprawnione do takiego roszczenia. Zgodnie z treścią art. 510 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), uczestnikiem postępowania (zainteresowanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lutego 2011

Nie każdy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

sytuacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdzie krąg osób mogących występować w charakterze pełnomocnika strony jest znacznie zawężony. Reasumując, jak wynika z powyższych przepisów, jeżeli nie spełnia Pan wymogów określonych w art. 35

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Prawo oskarżonego do obrony

uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury. Oznacza to, że tylko osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i jest wpisana na listę adwokatów przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką może być Pana obrońcą. Zgodnie jednak z art. 76 k.p.k

Słowa kluczowe: adwokat, obrona, obrońca, prawo do obrony
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jak wynika z treści § 8 ust. 2 Rozporządzenia, w razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

świetle przepisów prawa materialnego, tj. przepisów ogólnych prawa cywilnego o oświadczeniach woli. Uchylenie się od skutków oświadczenia o cofnięciu pozwu i zrzeczeniu się roszczenia (odwołanie tej czynności procesowej) jest dopuszczalne, ale tylko w

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

spółdzielni przy tych czynnościach. Z przepisów tych wynika kompetencja Rady Nadzorczej do zarówno nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu, a także ustalenia wysokości wynagrodzenia członka zarządu. W tym zakresie rada nadzorcza

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Egzekucja nawiązki z wyroku karnego

grzywny, świadczenia pieniężnego, należności sądowych oraz zobowiązania określonego w art. 52 Kodeksu karnego prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. Winien zatem Pan skierować wniosek do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 578 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.