Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia kuratora w likwidatora w spółdzielni

, obowiązany jest równocześnie wyznaczyć innego. Z przepisów tych nie wynika, sytuacja złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji przez likwidatora. Nie mniej jednak, stosowanie odpowiednich przepisów w stosunku do likwidatorów jak do członków zarządu, daje

Słowa kluczowe: kurator, likwidator
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

świadczeniem stanowiącym przedmiot stosunku zobowiązaniowego zrodzonego przez umowę spółki w rozumieniu art. 353 k.c. Zastosowanie przepisów o zleceniu (na podstawie art. 750 k.c.) może być jedynie stosowane w przypadku umów o świadczenie usług nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

sądu jako pozwanego?

Co do zasady przed sądem odszkodowania można domagać się bądź na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k. (art. 552 k.p.k. i nast.), bądź w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

mieszkaniowe. Zatem w świetle przepisów dopuszczalna jest zamiana bez obowiązku zwrotu bonifikaty, dokonana na podstawie art. 68 ust. 2 a pkt. 4 ustawy. W opisanym przypadku może jednak budzić kwestię ekwiwalentność dokonanej zamiany. Ustawa co

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, są przepisami lex specialis w stosunku do przepisów Prawa spółdzielczego. Z godnie jednak z art. 27 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku, Prawo spółdzielcze stanowi że, jeżeli egzekucja z innego majątku członka

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Przekroczenie progu dochodów powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

przeciętny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zgodnie z pkt. 1a tego przepisu dochód jako taki oznacza przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2009

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

porządku, 3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

W stosunku do pewnych osób, eksmisja z lokalu mieszkalnego może być przeprowadzona jedynie do lokalu socjalnego

: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm. 2) ) (19) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2010

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

rodzicielskiej z zachowaniem przepisów określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Opiekun co do zasady może reprezentować osoby pozostające pod jego opieką we wszystkich sprawach, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów. W

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

stwierdza, że Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jak wynika z treści § 8 ust. 2 Rozporządzenia, w razie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.