Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5777 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

uzupełniania przepisów dotyczących ulg podatkowych w drodze wykładni celowościowej. Tylko sam ustawodawca ma swobodne prawo w kształtowaniu odstępstw tego rodzaju [1] . Jeżeli zatem ustawodawca przewidział określone obowiązki, od których spełnienia

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

. 1082 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli do spadku należy gospodarstwo rolne, ustalenie zachowku następuje z uwzględnieniem przepisów niniejszego tytułu, a także odpowiednio art. 216 k.c. Z odesłania do przepisów tytułu X księgi czwartej

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Sposób obiczenia wysokości dodatku wyrównawczego

ww. Rozporządzenia nie przywołuje konkretnych przepisów, lecz odwołuje się generalnie do zasad obowiązujących przy ustalaniu współczynnika służącego do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu. W tym zakresie należy stosować zasady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 września 2011

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

dochodzić zadośćuczynienia?

Przede wszystkim należy podkreślić, że w przypadku braku respektowania przez administratora danych praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobie, której dane są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Umowa przedwstępna nie jest umową rozporządzającą nieruchomością

postępowania cywilnego (k.p.c.) o zarządcy. Zarządca nieruchomości, ma prawo zarządzać nieruchomością w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne. Na gruncie przepisów o zarządzie w toku

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Samowola budowlana

uzyskanie pozwolenia na budowę i zalegalizować obiekt budowlany wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę, jeśli: nie narusza on przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza ustaleń planu miejscowego oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007

Bonifikata przy wykupie mieszkania a majątek wspólny małżonków

. Faktem jest, że gmina na mocy odpowiednich przepisów udziela bonifikaty przy wykupie mieszkań, po spełnieniu określonych warunków. Jednakże dopiero sam wykup mieszkania powoduje powstanie majątku (lub prawa majątkowego), które na zasadzie wspólności

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę a okres wypowiedzenia

wyrażają zgodę na jej rozwiązanie), lub bez wypowiedzenia, w warunkach określonych przez kodeks pracy. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron, może być rozwiązana niezależnie od przepisów prawa pracy, tj. z okresem krótszym niż wynika to z przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 września 2007

Rozwód w Anglii

rozdzielność nie dotyczy majątku w innych krajach UE?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów. Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich (the Domicile and

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Odroczenie płatności podatku oraz inne możliwości stosowania ulgi przez organy skarbowe

uznaje za ważne dla siebie, polegający na tym że umorzenie zaległości ma lub może mieć bezpośredni wpływ na te kwestie. Będą to uprawnienia i obowiązki wynikające wprost z przepisów prawa - interes prawny, a także okoliczności uznawane przez podatnika za

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 578 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.