Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzepisów
Wyszukiwana fraza:

przepisów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5781 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Udzielenie informacji na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego

odrębnych przepisach. Od wykonania żądania w zakresie udzielenia informacji można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego można odmówić zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2011

Dni ustawowo wolnych od pracy nie wlicza się do okresu urlopu

dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy określa te dni, które z mocy przepisów prawa są dniami wolnymi od pracy. Reasumując, z powyższych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 października 2012

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

towarzyszące. Podlega ona ochronie prawnej na takich samych zasadach jak każde inne dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.05.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie). Oznacza to, że przy wykorzystywaniu takiej dokumentacji

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Wyrys z ewidencji gruntów jest niezbędnym dokumentem przy umowie sprzedaży nieruchomości

treści istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z przepisów prawa albo z woli stron. W przypadku aktów notarialnych, które w swej treści zawierają przeniesienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2008

Odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej

wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z opisu stanu faktycznego nie wynika w jakim charakterze dane osobowe zostały przez Pana uzyskane, stąd nie można przesądzać o ewentualnym naruszeniu przepisów karnych ustawy. Ustawa obejmuje swoim zakresem bardzo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne

lokalu. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń tych dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości. Niezależnie od powyższych przepisów, lokal mieszkalny musi spełniać

Słowa kluczowe: gmina, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2011

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

Czy uczelnia niepubliczna w związku z wejście w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku) uprawniona jest do pobierania opłat od studentów, zgodnie z zawartymi umowami w roku 2009, za

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia w okresie ochronnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. W wyniku złożonego przeze mnie pozwu o bezprawne rozwiązanie ze mną stosunku pracy, zostałem przywrócony do pracy, uzyskując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Zawiadomienie samorządu zawodowego o naruszeniu obowiązków przez zastępcę procesowego

prawnego, jako pełnomocników procesowych, obowiązków wynikających z przepisów postępowania sądowego, a w szczególności w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na posiedzenie sądu lub niewykonywania postanowień i zarządzeń sądu w wyznaczonym terminie

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 sierpnia 2007

Pojęcie prawne piwnicy

otaczającego je gruntu. Powierzchnia użytkowa do celów podatku od spadków i darowizn zdefiniowana jest w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jednakże ustawa nie określa pojęcia kondygnacja, piwnica ani też nie odsyła do odrębnych przepisów. Co to jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2008
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 579 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.