Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedmiot zastawu
 
Wyszukiwana fraza:

przedmiot zastawu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 50 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu będącego przedmiotem najmu

Jestem wynajmującym lokal mieszkalny zgodnie z umową na cele biurowe. Najemca zalegał z opłatami i pod koniec miesiąca lipca pod nieobecność najemcy zmieniłam zamki, zajmując jednocześnie rzeczy ruchome na poczet zastawu. Powiedziałam najemcy, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Wykreślenie zastawu rejestrowego

rejestrowego; 3) osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku: a) oświadczenie zastawnika (banku) o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo b) zaświadczenie komornika lub innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

łącznie) powinni złożyć do właściwego sądu wniosek o dokonanie wpisu zastawu do rejestru zastawów. Niedopełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem wniosku o dokonanie wpisu. Przedmiot może być obciążony więcej niż jednym zastawem rejestrowym. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Zastaw rejestrowy

przedmiotem zastawu i obciążającą ten przedmiot. Zastaw powszechnie stosowany jest w sektorze bankowym i służy zabezpieczeniu udzielonego kredytu, w szczególności powszechnie stosowany jest przy kredytach samochodowych. Zastaw rejestrowy nie wymaga wydania

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Systemy płatności także dla biur maklerskich

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przedłożony przez ministra finansów. Do projektu nowelizacji ustaw wprowadzono…

Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Przedmiot zastawu rejestrowego

Zastaw rejestrowy, jako ograniczone prawo rzeczowe jest jednym z najbardziej znanych sposobów zabezpieczenia roszczeń. Zastaw ma na celu zabezpieczenie wierzytelności w przedmiocie rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Należy jednak pamiętać, że zastawem rejestrowym nie możemy zabezpieczyć nieruchomości.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2013

Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

jurysdykcja krajowa jest wyłączna. Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy. Sąd, który dokonał wpisu zastawu

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 12 listopada 2012

Zastaw na prawach

wierzycielowi. Wydanie rzeczy musi nastąpić w taki sposób, aby wierzyciel mógł przejąć nad nią faktyczne władztwo. Jedynie w przypadku jeśli rzecz już znajduje się we władaniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarczy sama umowa.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2013

Ustanowienie zastawu rejestrowego

Do ustanowienia zastawu dochodzi przez zawarcie między zastawcą, a wierzycielem umowy zastawniczej. Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Z uwagi na to, zastawca nie musi być dłużnikiem osobistym zastawnika. Umowa zastawnicza jest ważna

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 14 października 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.