Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie
Przedawnienie roszczenia -

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Art. 117 § 2 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 387 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wszczęcie postępowania karnego nie przerywa biegu przedawnienia

Czy jeśli toczy się jakaś tam sprawa w prokuraturze od 2005 roku, czyli po trzech latach po umowie darowizny (styczeń 2002 roku), to czy to roszczenie już jest przedawnione?

Bieg okresu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł

sprawie nieujawnionych dochodów. Czy opisana sprawa podlega przedawnieniu, czy tez mogę spodziewać sie decyzji o zapłacie podatku. Chcę dodać, że nie miała miejsca żadna czynność egzekucyjna, o której zostałabym powiadomiona.

Przedawnienie

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 kwietnia 2008

Roszczenie stwierdzone wyrokiem sądu przedawnia się z upływem lat 10

§ 1 k.c. normuje przedawnienie wszystkich roszczeń niezależnie od ich charakteru, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Wierzyciel nie ma jednak obowizku dochodzenia egzekucji a jedynie prawo do tego. Może zatem egzekować swoje roszczenie przez

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008

Ptrzedawnienie rachunku telefonicznego

Po jakim czasie następuje przedawnienie nieuregulowanych należności w telefonii komórkowej? Otrzymałem wezwanie do spłaty długu z 2000 roku od komornika sądowego który wszedł na moje pobory z pracy. Gnębi mnie też to, że do tej pory nie dostałem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. w stosunku do członków zarządu

zobowiązany powoła się skutecznie na zarzut przedawnienia. W sytuacji zatem wszczęcia postępowania przez wierzyciela na podstawie art. 299 k.s.h. zarówno członek zarządu jak i jego małżonek mają prawo powołać się na przedawnienie roszczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

W okresie od kwietnia 1994 do grudnia 1998 roku, prowadziłem działalność gospodarczą (jednoosobową). Po dość odległym czasie zaczęły przychodzić wezwania z ZUS (po ok. 6 latach) oraz był dwukrotnie komornik, który postępowanie umorzył z powodu braku ściągalności (ostatni raz był w 2006 roku). W chwili obecnej jestem bezrobotny. Czy mogę…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Zobowiązania podatkowe nie przedawniają się w przypadku wszczęcia egzekucji

gminy o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości, powołując się na przedawnienie zobowiązania. Otrzymałam odpowiedź odmowną, w związku z tym, że jak pisze gmina nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2008

Należności wobec ZUS z tytułu składek przedawniają się z upływem lat 10

Mam pytanie dot. przedawnienia zobowiązania ze składek ZUS. Do stycznia 2005 roku byłem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka ta nie uregulowała zaległości w składkach ZUS za lata 2003-2004. Czy w związku z art. 115 i 118 Ordynacji Podatkowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł się domagać wobec mnie zapłaty zaległości za rok 2003…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

Czy przedawniają się roszczenia dotyczące zapłaty za towar w działalności gospodarczej? W 2006 roku komornik powiadomił mnie, że przyłączył sprawę egzekucji jednej firmy do wszczętego wcześniej postępowania. Swoje zobowiązanie w stosunku do wierzycieli uregulowałem. Natomiast jedna firma nie dołączyła się wtedy do tego postępowania. W 2007…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Mój ojciec zmarł w 2004 roku. Matka zmarła wcześniej. Z rodzicami żył brat, który obecnie zajmuje nieruchomość ojca. Nie otrzymałem żadnej informacji od brata o należnym mi spadku. Sprawdzałem w księgach wieczystych, kto jest właścicielem nieruchomości, którą posiadał mój ojciec za życia i okazało się, że jej właścicielem jest mój…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 39 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.