Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie
Przedawnienie roszczenia -

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Art. 117 § 2 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 387 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

kodeksu postępowania karnego. Odpowiadając na Pana pytanie w zakresie przedawnienia wierzytelności, informuję, że przedawnienie roszczeń uregulowane zostało w art. 118 kodeksu cywilnego – Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

Kilka lat temu zaciągnąłem kredyt w banku. Niestety nie spłaciłem go do końca i część pozostała nie spłacona. Po kilku latach przyszedł komornik i okazało się, że zadłużenie z odsetkami urosło 8-krotnie! Proponowałem bankowi, że spłacę jednorazowo zadłużenie główne, jeśli umorzy mi te szokujące odsetki, ale się nie zgodzili. Nie…

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się po upływie roku

upływie 2 lat.

Ogólna zasada kodeksu cywilnego przewiduje, że przedawnienie roszczeń co do zasady wynosi lat 10 a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń okresowych 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Roszczenie

Słowa kluczowe: przedawnienie, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2007

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

jeżeli chodzi o roszczenie cywilnoprawne, nastąpiło przedawnienie. Może Pani spróbować sprawę wyjaśnić, dlaczego pieniądze zostały przekazane na konto spółdzielni, kto wydał taką dyspozycję i na jakiej podstawie. Cywilnoprawne roszczenia jednak w

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Długi spadkowe a przedawnienie zobowiazań

. Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego - przedawnienie roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń okresowych 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Są jeszcze przepisy szczególne, które

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Przedawnienie długu kredytowego

samego kapitału. Kasacja auta i wpłata na poczet spłaty zadłużenia przez firmę ubezpieczeniowa odbyła się 4 lata temu, a ja nie dokonałam żadnych wpłat na konto banku. Czy w tym przypadku ma także zastosowanie przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

ZUS nie zawsze ma 10 lat na dochodzenie swoich należności od płatników składek

W dniu 5 stycznia 2009 roku, otrzymałem decyzję z ZUS-u dotyczącą zadłużenia Spółki Cywilnej (byłem jednym z dwóch wspólników), która zaprzestała działalności w 2001 roku. Zadłużenie powstało w wyniku błędnie naliczonych składek w latach 1999-2001. ZUS był poinformowany przez Urząd Gminy o zakończeniu działalności Spółki. Żyłem…

Słowa kluczowe: przedawnienie, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Windykacja kary za nieoddaną książkę

sprawę na drogę sądową. Co można zrobić w takiej sytuacji?

W opisanym przypadku nastąpiło przedawnienie roszczeń, które jest uregulowane zostało w art. 118 kodeksu cywilnego. Dłużnik może w przypadku roszczenia przedawnionego, powołać się na zarzut

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2007

Egzekucja roszczenia przedawnionego

, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Oznacza to, że w razie powołania się przez pozwanego na przedawnienie roszczenia, nie będzie Pan mógł żądać rozpoznania sprawy przez sąd, a co za tym idzie nie będzie Pan mógł

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Przedawnienie roszczeń ZUS

Po jakim okresie ustaje prawo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do egzekucji zaległych nieopłaconych świadczeń?

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych, w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową…

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.