Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie
Przedawnienie roszczenia -

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Art. 117 § 2 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 387 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powód cywilny w postępowaniu karnym

upływem 10 lat, które powoduje przedawnienie roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądu), będzie Pan mógł ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne. Często się zdarza, że ponowne postępowanie egzekucyjne wszczynane po kilku latach daje możliwość odzyskania

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

wierzyciel może żądać zapłaty odsetek. Jedyną przeszkodą jaka może powstać w domaganiu się odsetek, to ich przedawnienie. Zasadniczo odsetki za opóźnienie w zapłacie przy umowie sprzedaży przedawniają się z upływem lat 3, licząc od chwili wymagalności

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Sprzedaż długu przez bank

przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. Zatem w przypadku gdy nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie to uległo przedawnieniu. Przedawnienie roszczenia skutkuje tym, że po upływie terminu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

. Oznacza to, że osoba ta może (ale nie musi) powołać się na przedawnienie, co skutkuje wówczas niemożnością dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Proszę jednak pamiętać, że przedawnienie może być przerywane i zawieszane. Jeżeli zatem nie nastąpiło

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

firm windykacyjnych, a dziś dostałem pismo od komornika. Czy mogę składać powództwo przeciwegzekucyjne, z jakimi opłatami to się wiąże?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, może odmówić zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

harmonogram spłaty. Kredyt nie został jednak spłacony. Od siedmiu lat nie było już nic podpisywane i bank nie dochodził roszczeń w sądzie. Czy w tym przypadku ma także zastosowanie przedawnienie roszczeń?

Zgodnie z art. 527 § 1 k.c. gdy wskutek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

przedawnienia roszczenia. Przedawnienie roszczeń uregulowane zostało w art. 118 kodeksu cywilnego – Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

ustawy itp. Natomiast przedawnienie wierzytelności nie pozbawia wierzyciela prawa zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej. Skoro zatem hipoteka przymusowa została wpisana jako hipoteka kaucyjna, to wierzytelność przelana dla skutecznego przeniesienia

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

). Przedawnienie roszczenia powoduje, że można się powołać na zarzut przedawnienia, i w takim przypadku nie może ono być dochodzone na drodze sądowej. Oczywiście opis stanu faktycznego jest mało precyzyjny, ale na jego podstawie naszym zdaniem możemy stwierdzić, że

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych na lokal mieszkalny osoby trzeciej może opierać się na bezpodstawnym wzbogaceniu

opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma charakter, co do zasady, bezterminowy. Wymagalność roszczenia zależy zatem od wezwania wzbogaconego do zwrotu. Przedawnienie roszczeń z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2010
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.