Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie
Przedawnienie roszczenia -

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Art. 117 § 2 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 387 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłuznik winien przechowywać pokwitowanie długu do końca okresu przedawnienia

Otrzymałam wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej, której podstawą jest podobno nakaz zapłaty wydany przez sąd z datą 2 grudnia 2003 roku. Nie otrzymałam kserokopii nakazu tylko zestawienie. Prowadziłam działalność gospodarczą którą zakończyłam w 2005 roku i nie otrzymałam żadnego wezwania do zapłaty do dnia dzisiejszego. Okresem przetrzymywania…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2009

Przedawnienie zobowiazań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi co do zasady lat 10

przedawnieniu po 5 latach?

W obecnym brzmieniu przepisów przedawnienie składek ubezpieczenia społecznego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem należności z tytułu składek

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lutego 2010

Bank ma ograniczony czas na dochdzenie swoich roszczeń

takich wiadomości, w których straszy się mnie prawem bankowym i możliwościami jakie ono daje egzekutorowi.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wierzytelność nawet jeżeli faktycznie istniała to uległa przedawnieniu. Przedawnienie roszczeń polega na

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2010

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

zaczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne i każde kolejne wszczęcie postępowania nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Przedawnienie może ponadto przerwać ogłoszenie upadłości. Dodatkowo bieg ten

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

przedawnienia. Przedawnienie może ponadto przerwać ogłoszenie upadłości. Dodatkowo bieg ten zawiesza: postępowanie karne, postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienie?

Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

wynosić będzie trzy lata. Przepisy przewidują przedawnienie tylko roszczeń majątkowych, co wynika z treści art. 117 § 1 k.c. (z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu). Przedawnieniu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

Moje pytanie dotyczy sposobu załatwienia spraw związanych z moim zdaniem przedawnionym długiem w stosunku do ZUS. Jak załatwić prawomocne orzeczenie o umorzeniu długu? Do jakiego sądu się zgłosić, jakie dokumenty przedstawić i jakie to niesie za sobą koszty? Jak się ma taka sama sytuacja w stosunku do innych firm (przewozowych, telekomunikacyjnych…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie

Gmina sprzedała nam mieszkanie w połowie 2007 roku. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego (ukrytego przed nami) kilka lat wcześniej nasze mieszkanie było przeznaczone do zburzenia z powodu konieczności wymiany wadliwych stropów i ścian nośnych. Wnieśliśmy sprawę do Sądu, który orzekł jedynie o obniżeniu ceny, nie rozpoznawał naszego roszczenia…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu rachunków za media

Po jakim czasie mija termin przedawnienia długu za media (za wodę, ścieki, windę, itd.). Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu cywilnego wyrażoną w art. 118 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia…

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.