Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie wyroku sądu
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie wyroku sądu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 61 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powaga rzeczy osądzonej - sąd nie może orzekać dwa razy w tej samej sprawie

prawomocnym wyrokiem sadu zostało zaspokojone, stąd dla pozostałych roszczeń nie określonych w wyroku sądu, przedawnienie wyniesie 3 lata, gdyż są to roszczenia z tytułu prowadzonej przez bank działalności gospodarczej. Należy jednak dodać, że bieg

Słowa kluczowe: procedura sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów. Przedawnienie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu następuje z upływem lat 10

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Hipoteka zabezpiecza także wierzytelności przedawnione

lipca 1982 roku, o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczenia o

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

żądania zapłaty odsetek, które już powstały w związku z opóźnieniem w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 stycznia 2005 roku sygn. akt I ACa 869/04 stwierdzając, że instytucja odsetek

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

000 złotych. Reasumując może Pan albo złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadanie klauzuli wykonalności albo żądać pozbawienia klauzuli wykonalności w postępowaniu przeciwegzekucyjnym. S ąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

związku z działalnością gospodarczą jaką kilkanaście lat temu prowadziła moja mama. W ubiegłym roku napisałam list do tego wierzyciela celem wykreślenia tej hipoteki z uwagi na przedawnienie długu. List był bez odzewu. Wiem, ze księgi same się nie

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

mieszkania wniosłam tylko ja. W 2009 roku, w trakcie postępowania sądowego o podział współwłasności mieszkania, zawarta została w sądzie ugoda - spłaciłam byłego chłopaka w wysokości 50 tys. zł. Obecnie złożył on pozew do sądu o zapłatę, podpierając się art

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Podział majątku pomiędzy byłymi konkubentami

korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku jego działania a nawet wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2011

Przedawnienie roszczenia o odsetki

Przedawnienie należności z tytułu odsetek było już kilkakrotnie przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego. Uchwała z 17 czerwca 2003 r. podjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości prawnych powstałych na tle sprawy - sygn. III CZP 37/03 i w wyroku z

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

Przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało w toku rozpoznawania przez Sąd drugiej instancji apelacji Hormann Polska sp. z o.o. od wyroku Sądu Okręgowego uchylającego wyrok zaoczny i oddalającego powództwo przeciwko byłym członkom

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.