Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie należności
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie należności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 123 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

społeczne. W zakresie przedawnienia co do zasady zastosowanie ma do składek na ubezpieczenie zdrowotne art. 24. ust. 4 ustawy systemie ubezpieczeń społecznych w myśl, którego należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

odpowiedzialności, kary itd. Czy istnieje możliwość układu z US ? Po ilu latach następuje przedawnienie?

Kwestie odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe reguluje ustawa z dnia 10 września 1999 roku, kodeks karny skarbowy (kks). Zgodnie z art. 44 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

abonamentowych przewidują możliwość umorzenia należności z tytułu opłat przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego. Umarzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Ustanie karalności karno skarbowej

wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności. Dodatkowo w wypadkach przewidzianych w art. 44 § 1 lub § 2 KKS bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Windykacja opłat abonamentu RTV

: niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Roszczenie spadkobiercy ustawowego o uzupełnienie zachowku

, pamiętając jednak o konieczności wykazania tych należności np. jak sam Pan zauważył – zeznaniami świadków. Wówczas kwota ewentualnego zachowku należnego siostrze powinna zostać pomniejszona o wykazane przez Pana wartości przysporzeń na jej rzecz. Należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2013

Egzekucja opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, egzekucja należności za pobyt w izbie wytrzeźwień następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - co do zasady

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

Mam pytanie o przedawnienie roszczeń o zapłatę za wodę, jako składnika czynszu. Czy należność taka przedawnie się zgodnie z art. 751 k.c. z upływem lat dwóch? Czy jak dokonam wpłaty to wierzyciel może zaksięgować sobie wpłatę na ten stary dług, czy

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Hipoteka zabezpiecza także wierzytelności przedawnione

lipca 1982 roku, o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczenia o

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów. Przedawnienie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu następuje z upływem lat 10

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 13 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.