Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie należności
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie należności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 123 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Należności wobec ZUS z tytułu składek przedawniają się z upływem lat 10

Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł się domagać wobec mnie zapłaty zaległości za rok 2003, po 1 stycznia 2009 roku?

W zakresie przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, przepisy Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

W połowie 2001 roku zakończyłem działalność gospodarczą obciążoną długami. Po jakim czasie przedawniają się zaległości podatkowe, i czy jest coś co je przedłuża w nieskończoność, dotyczy to należności podatkowych oraz z ZUS. Były wystawione tytuły

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Przedawnienie roszczeń ZUS

"należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Należności z tytułu składek podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2008

Przedawnienie zobowiazań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi co do zasady lat 10

przedawnieniu po 5 latach?

W obecnym brzmieniu przepisów przedawnienie składek ubezpieczenia społecznego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem należności z tytułu składek

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lutego 2010

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

?

Komornik nie mogąc ściągnąć z dłużnika należności po pewnym czasie wystosuje pismo do banku (wierzyciela), żeby ten wskazał majątek z jakiego ma egzekwować, bo dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna. Po takim zawiadomieniu prawdopodobnie umorzy

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

01.01.2012 roku nastąpiła zmiana art. 24 ust. 4 ustawy, która określa, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, Przed wejściem w życie nowelizacji okres przedawnienia wynosił lat 10

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

może zażądać aby wierzyciel (w tym wypadku firma windykacyjna) przekazał pokwitowanie, z którego wynika w jaki sposób zaksięgował wpłatę, tj. ile pieniędzy zaksięgowano ma spłatę odsetek a ile na spłatę należności głównej. Należy zaznaczyć, że jeżeli

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

z dnia 25 listopada 1986 roku, o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. art. 35 tej ustawy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowych opłat, nie opłacone w

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Roszczenia o odsetki przedawniają się w okresie lat 3

ostatniego umorzenia egzekucji przekracza 3 lata?

Przedawnienie roszczeń majątkowych uregulowane zostało w art. 118 i następnych kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2011

Przedawnienie roszczenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego

do mnie dopiero po około 6 latach od wyroku sądowego, przecież przez te lata odsetki narosły parokrotnie.

Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego - przedawnienie roszczeń wynosi lat 10, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.