Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzedawnienie karalności
Przedawnienie karalności (ścigania) - Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
  1. 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  2. 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  3. 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  4. 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  5. 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
W ww. wypadkach, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Art. 101 kodeksu karnego
Jeżeli w okresie przewidzianym dla przedawnienia karalności wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (np. w przypadku zabójstwa do 30 lat przedawnienia doliczamy bądź nie lat 10, w zależności czy wszczęto w tej sprawie postępowanie przeciwko tej osobie lub 5 gdy wszczęto jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie). Art. 102 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

przedawnienie karalności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o uznanie wykonania kary ograniczenia wolności

DOCX PDF

Wniosek o uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną

Data utworzenia: 20 maja 2011

Przedawnienie karalności (ścigania)

od czasu, gdy skutek nastąpił. Art. 101 kodeksu karnego Jeżeli w okresie przewidzianym dla przedawnienia karalności wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych

Słowa kluczowe: przedawnienie
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Przedawnienie karalności wykroczenia

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie

Data utworzenia: 17 marca 2011

Przedawnienie karalności wykroczenia

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie

Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Ustanie karalności karno skarbowej

karalność tych przestępstw ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Aby jednak precyzyjnie określić czy w zakresie czynów wyczerpujących znamiona w ww. przepisów nastąpiło przedawnienie karalności, konieczne byłoby ustalenie stanu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Przedawnienie wykroczenia drogowego

wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Prawdopodobnie wszczęte zostało postępowanie, stąd nie nastąpiło przedawnienie karalności. Sąd z urzędu dokona sprawdzenia czy nie nastąpiło przedawnienie. Porady

Słowa kluczowe: wykroczenie, wykroczenie drogowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2008

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

przedawnienie karalności. Zgodnie z art. 101 § 1 kk, karalność przestępstwa ustaje, w określonym przez prawo czasie, w zależności od rodzaju przestępstwa. Jeżeli od popełnienia przestępstwa upłynęło więcej niż 5 lat, w przypadku pozostałych występków, do których

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Przedawnienie karalności

W dniu 15 października 2008 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny dotyczące przedawnienia karalności. Jego zadaniem było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 2

Słowa kluczowe: przedawnienie karalności
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 października 2008

Przedawnienie karalności

Popełnienie przestępstwa nie zawsze będzie wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Nie dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których sprawca albo nie żyje albo nie może zostać pociągnięty do takiej odpowiedzialności, np. z powodu niepoczytalności. Karalność przestępstw ustaje wraz upływem określonego czasu, wskazanego w przepisach…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 2 stycznia 2014

Przedawnienie karalności

pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat; - 10 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata; - 5 lat – gdy chodzi o pozostałe występki, karalność przestępstwa ustaje. Wyżej opisana instytucja to przedawnienie

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 września 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.