Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzeciwegzekucyjne
Przeciwegzekucyjne powództwo - Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).
 
 
Wyszukiwana fraza:

przeciwegzekucyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 69 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

treści zawartej ugody), wówczas może Pan złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z art. 840§ 1 pkt. 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Odpowiedzialność współmałżonka i dzieci za długi

konkretnej oceny konieczna byłaby ocena dokumentów w danej sprawie. W przypadku żądania wierzyciela skierowanego do majątku wspólnego małżonków, małżonek może podjąć kroki prawne, np. poprzez powództwo przeciwegzekucyjne, celem pozbawienia klauzuli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Przedawnienie roszczenia regresowego ubezpieczyciela

interesie strony (dłużnika w tym przypadku) było stawić się na rozprawie, gdzie mógł podnosić zarzuty. Jeżeli sąd wydał nakaz zapłaty i opatrzył go klauzulą wykonalności, dłużnik jedynie może wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

sprawy na drogę postępowania sądowego, może Pan złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Ochrona danych osobowych w przypadku opisanym przez Pana była już przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. W opisanym przez Pana przypadku, mamy do czynienia z

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

komornika. Dopiero na etapie egzekucji będzie Pan mógł korzystać ze środków prawnych takich jak skarga na czynności komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne. Na obecną chwilę jedyna możliwość to zawarcie ugody z bankiem. Porady prawne / Pomoc

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Opłaty i koszty sądowe mogą przekraczać wysokość dochodzonego roszczenia

, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przeciwko wierzycielowi, przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2009

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

terminie zarzutów do tego nakazu. Współpozwany może obecnie bronić się poprzez powództwo przeciwegzekucyjne. Jeżeli dłużnik lub współdłużnik solidarny dokonał wpłat, które zmniejszyły wartość zadłużenia, wierzyciel wnosząc sprawę do komornika

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

przeciwegzekucyjne (opozycyjne) . Dłużnik może w drodze powództwa opozycyjnego może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli m. in. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Roszczenia o odsetki przedawniają się w okresie lat 3

przedawnienia roszczenia i odmówić spełnienia świadczenia. W tym celu winien złożyć odpowiednie oświadczenie wierzycielowi. Jeżeli świadczenie takie egzekwowane jest przez komornika, właściwym środkiem prawnym będzie powództwo opozycyjne (przeciwegzekucyjne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2011

Egzekucja należności alimentacyjnych.

prowadzenia egzekucji sądowej dłużnikowi przysługuje tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z art. 840 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo

Słowa kluczowe: alimenty, egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.