Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzeciwegzekucyjne
Przeciwegzekucyjne powództwo - Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).
 
 
Wyszukiwana fraza:

przeciwegzekucyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 69 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed egzekucją

Mąż na poczet długu ma ściągane przez komornika połowę wynagrodzenia, dodam że zakład pracy męża robi to sumiennie i regularnie. W lipcu ten sam komornik zablokował w banku konto męża na które zakład pracy przelewał pozostałą część wynagrodzenia, pozostawiając w ten sposób męża bez środków do życia. Jak dowiedzieliśmy się od komornika…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Zajęcie całego wynagrodzenia pracownika na rachunku bankowym

Mam komornika który zajmuje mi połowę wynagrodzenia a reszta wpływa na konto bankowe. Inny komornik rozpoczął egzekucję zajął wynagrodzenie, rachunki bankowe, zwrot podatku. Gdy dostał od pracodawcy pismo o zbiegu egzekucji przekazał sprawę do pierwszego komornika. Chodzi mi o to jak zmusić komornika o zdjęciu blokady z rachunku, na które wpływa…

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2012

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Jest to tzw. powództwo przeciwegzekucyjne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Egzekucja z aktu notarialnego

przeciwegzekucyjne, zgodnie z którym będzie Pan mógł przed sądem dowodzić, że roszczenie jest bezzasadne. Jednym słowem bez zgody żony nie ma Pan praktycznie możliwości zmiany terminu spłaty zobowiązania. Jeżeli żona nie wyrazi zgody a Pan nie zapłaci w termie, żona

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

sygn. akt III CZP 110/95). Reasumując, jedyna możliwość jaka przysługuje osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone poprzez zajęcie, to powództwo przeciwegzekucyjne. Można także zamiast wytaczać takie powództwo (jest ono wytaczane

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Odpowiedzialność za długi czynszowe osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

jakim będzie Pani zamieszkiwała razem z matką w przedmiotowym mieszkaniu. Aby nie płacić za długi matki musiałaby Pani złożyć powództwo przeciwegzekucyjne (powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego). Zgodnie z art. 840 § 1 ust. 1 kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2007

Zmiana płatności alimentów - bezpośrednio do rąk osoby uprwnionej

razie braku zgody osoby uprawnionej do alimentów, jedynym wyjściem byłoby dokonywanie dobrowolnej wpłaty świadczeń alimentacyjnych, a jednocześnie w związku z dokonywaniem dobrowolnych wpłat, należałoby wytoczyć postępowanie przeciwegzekucyjne

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Egzekucja sądowa z renty

skarga do sądu na działanie komornika, albo powództwo przeciwegzekucyjne. Naszym zdaniem jednak brak formalnych podstaw do zastosowania takich środków prawnych, gdyż działania komorników z opisanego stanu prawnego nie naruszają prawa. Porady prawne

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

egzekucyjnego komornik zwraca tytuł wykonawczy wierzycielowi, a samo postępowanie przeciwegzekucyjne, jeżeli było zawieszone także ulega umorzeniu. W przypadku przejścia jednak na inną osobę uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Zmiana orzeczenia w sprawie alimentów

alimentami w wysokości 1200 zł został obciążony Pan. W opisanym przez Pana przypadku może wnieść Pan także na podstawie art. 840 § 1 pkt. 2 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) powództwo przeciwegzekucyjne, celem pozbawienia tytułu wykonawczego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.