Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzeciwegzekucyjne
Przeciwegzekucyjne powództwo - Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).
 
 
Wyszukiwana fraza:

przeciwegzekucyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 69 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

firm windykacyjnych, a dziś dostałem pismo od komornika. Czy mogę składać powództwo przeciwegzekucyjne, z jakimi opłatami to się wiąże?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, może odmówić zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Oszustwo pośrednika kredytowego

W 2000 r podpisałem umowę o kredyt na zakup komputera. W zawarciu umowy pośredniczyła firma – pośrednik kredytowy. Według zapewnień pracownika tej firmy, procedura zawierania umów przez firmę przewidywała, iż kredytobiorca podpisywał weksel in blanco, który musiał załączyć go do pozostałych dokumentów przekazywanych do kredytodawcy (w tym…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2007

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

Jestem dłuznikiem, komornik przyszedł do domu, który wynajmuję i dokonał zajęcia rzeczy znajdujących się w domu. Jednak rzeczy zajęte należą do osoby wynajmującej a nie do mnie. Osoba ta, po zajęciu napisała oświadczenie, iż wszystkie rzeczy znajdujące się w domu należą do niej, poza rzeczami osobistymi. Ponadto komornik zajął bez wiedzy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Ochrona dłuznika po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Roszczenie o którym Pan mówi uległo przedawnieniu, o ile nie nastąpiło jego przerwanie np. poprzez uznanie. W tej sprawie może Pan złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Prawa osoby trzeciej w przypadku zajęcia rzeczy nie należących do dłużnika

Komornik dokonał zajęcia towaru, który nie jest moją własnością. Towar, który zajął komornik jest własnością producenta z którym podpisałam umowę współpracy potwierdzoną notarialnie. Po dokonaniu zajęcia przez komornika przedstawiłam komornikowi w/w umowę, z której wynika, że towar jest własnością producenta. Mimo to komornik wyznaczył…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2008

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Do roku 2000 roku prowadziłem firmę, w wynajętym lokalu. Wyprowadziłem się z tego lokalu. Od stycznia 2001 roku, cały majątek do którego, należał tez ten lokal, przejął inny podmiot i naliczał mi czynsz. Nie podpisywałem żadnej umowy z nowym właścicielem. Zamykając firmę wyjechałem za granice. W mieszkaniu gdzie jestem zameldowany przez całe…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

dobrowolnym spełnieniu świadczenia objętego tytułem wykonawczym, dłużnik może jedynie skierować w stosunku do wierzyciela powództwo opozycyjne (przeciwegzekucyjne). Stanowisko takie wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 04.11.2005 roku sygn. akt V CK 296/05

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

Kilka dni temu komorni dokonał zajęcia rzeczy należących do mnie, w toku egzekucji jaka toczy się wobec mojego znajomego. Zajęte rzeczy nie należą jednak do niego, a jak odpowiednie dokumenty, na to, że stanowią one moją własność. Czy komornik może tak po prostu dokonać zajęcia rzeczy, które nie są rzeczami dłużnika?

W toku postępowania…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

Mój dorosły syn mieszka razem z nami, ma długi, które nie wiem czy spłaca i czy spłaci. Jak mogę się zabezpieczyć aby ewentualna egzekucja komornicza nie dosięgnęła mnie mojej rodziny, majątku. Proszę o wyjaśnienie co powinienem zrobić aby uniknąć problemów z ewentualną egzekucją długów dziecka.

W przypadku prowadzenia postępowania…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Częściowa spłata zadłużenia przed wydaniem nakazu zapłaty

powództwo przeciwegzekucyjne, które może wytoczyć, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.