Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprzeciwegzekucyjne
Przeciwegzekucyjne powództwo - Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).
 
 
Wyszukiwana fraza:

przeciwegzekucyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 69 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przeciwegzekucyjne powództwo

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje…

Data utworzenia: 25 października 2007

Powództwo opozycyjne

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje…

Data utworzenia: 14 marca 2011

Postępowanie przeciwegzekucyjne

Swego czasu chcąc pomóc zaprzyjaźnionemu przedstawicielowi handlowemu w wyrobioniu targetu sprzedaży kupiłem na przelew określoną ilość towaru, który był w tamtym okresie w promocji. Zakup został wykonany na koniec okresu rozliczeniowego. Po tym okresie miał nastąpić zwrot towaru do producenta. Producent jednak odmówił przyjęcia. Towar leży…

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Powództwo przeciwegzekucyjne

czynności komornika nie jest właściwym środkiem merytorycznej obrony w postępowaniu egzekucyjnym. Środkiem takim jest wskazane powyżej powództwo przeciwegzekucyjne oparte na art. 840 k.p.c. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

Zalegałem z płaceniem czynszu za mieszkanie i sprawa trafiła do sądu, który w 2006 roku wydał wyrok - zapłata na rzecz wierzyciela należności głównej w wysokości 10 tys. złotych. Wyrok ma nadaną klauzulę wykonalności w lutym 2007. W czerwcu 2007 roku komornik przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i do tej kwoty zostały jeszcze dopisane…

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Jestem producentem komponentów. Na początku 2007 roku otrzymałam od jednej firmy próbki lakierów do testowania. Miesiąc później spaliła się nam hala i także te próbki. Firma, która nam je przekazała wystawiła fakturę, dając ją do podpisu jakiemuś pracownikowi. Następnie skierowała sprawę do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Złożyłam…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

Komornik zajął moje rzeczy, występuję jako osoba trzecia. Złożyłem powództwo przeciw egzekucyjne powołując się na sygn. akt komornika nie podając pozwanego. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych przez podanie pozwanego, czy pozwanym jest komornik czy osoba przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne? Jeżeli rzecz zajęta…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Złożyłem powództwo przeciwegzekucyjne spełniając wszystkie wymogi prawne, z których wynika iż rzeczy zajęte przez Komornika należą do mojej osoby a nie do dłużnika. Na dzień 21 listopada 2007 roku jest wyznaczona licytacja. Czy w tym przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika jeżeli są w jego posiadaniu

Mam rentę socjalną. Zaciągnąłem kredyt bankowy i nie spłacam bo kwota spłaty przerosła moją rentę, którą mam z powodu choroby umysłowej. Mieszkam u ojca w domu jednorodzinnym. Ojciec jest właścicielem domu i wszystkich rzeczy w nim. Czy komornik lub osoba z windykacji może zabrać rzecz z domu mojego ojca, jeśli nie należy do mnie?

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

. Komornik poinformował syna że mogę wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Komornik poinformował mnie pisemnie, że za miesiąc przeprowadzi sprzedaż zajętych ruchomości. Proszę o informację co powinno zawierać powództwo przeciwegzekucyjne, jakie załączniki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.