Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawo rzeczowe
Wyszukiwana fraza:

prawo rzeczowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 130 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

tego ograniczonego prawa rzeczowego. Mimo nie ujawnienia w księdze wieczyste ograniczone prawo rzeczowe, które zostało ustanowione istnieje, a jedynie osoby trzecie mogą powołać się na rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jak stanowi art. 5

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Odnowienie długu powoduje wygaśnięcie poręczenia

pory. Ponadto zgodnie z art. 507 k. c. jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub

Słowa kluczowe: odnowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Dożywocie a spadek

śmierci, tym samym ustaną ograniczone prawa rzeczowe z umowy dożywocia. Pani mąż jako właściciel gospodarstwa, może co do zasady swobodnie wedle swej woli dysponować przedmiotowym prawem własności nieruchomości, z ograniczeniami wynikającymi z

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2007

Poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza

zdaniem możliwe jest dokonanie poświadczenia dziedziczenia przez Notariusza. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie, Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Poświadczenie dziedziczenia może zostać sporządzone przez notariusza

notariusza? Czy raczej tylko przez sąd, bo brat nie żyje?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia nap odstawie

Słowa kluczowe: dziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2009

Przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Umowa darowizny nieruchomości a obowiązek utrzymania dożywotnika

niesie za sobą umowa dożywocia, stąd zobowiązany jest do partycypowania w kosztach swojego utrzymania, a posiada jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa do korzystania z określonej nieruchomości w sposób przewidziany. Sam fakt, iż zawarta

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2009

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

konstytutywny [1] . Reasumując, naszym zdaniem w opisanym stanie faktycznym wierzyciel, na podstawie umowy cesji, która nie określała, że wraz z wierzytelnością zostaje przeniesione ograniczone prawo rzeczowe, nie dokonał przeniesienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Oddanie w użytkowanie gruntów leśnych

próba sprzedaży gruntów przez Gminę, o której mowa wyżej może stać się przyczyną pozbawienia jednostki prawa użytkowania?

Przekazanie nieruchomości w użytkowanie nie oznacza, że Gmina staje się ich właścicielem. Użytkowanie stanowi ograniczone prawo

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lipca 2010

Dla swobodnego rozporządzenia majątkiem spadkowym konieczny jest także dział spadku

1991 roku, Prawo o notariacie, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia nap odstawie testamentów szczególnych. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.